Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Cách tiếp cận liên kết của MDBs với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris: hợp tác xúc tiến sự phát triển giảm thiểu khí thải và chống chịu khí hậu

  |   Viết bởi :

Chương trình nghị sự phát triển toàn cầu là một điểm then chốt. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đã đặt ra những tham vọng phát triển mới và Thỏa thuận Paris đã đặt ra tham vọng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Có sự đồng thuận quốc tế về nhu cầu cấp bách nhằm bảo đảm rằng các cam kết chính sách và dòng tài chính phù hợp với con đường hướng tới giảm thiểu phát thải khí nhà kính (GHG) và phát triển thích ứng với khí hậu. Thỏa thuận Paris đặt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu xuống dưới 2°C so với mức độ tiền công nghiệp và theo đuổi các nỗ lực hướng tới việc giới hạn ở mức 1,5°C. Ngoài ra, Báo cáo đặc biệt của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) gần đây về sự nóng lên toàn cầu 1,5°C nhấn mạnh những hậu quả nghiêm trọng mà nhiệt độ tăng trên 1,5 ° C sẽ gây ra, và làm rõ rằng tất cả các nỗ lực nên được thực hiện để tránh kịch bản như vậy.

Chúng tôi, Các Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDB)[1] , đang thực hiện các cam kết trước đây của chúng tôi tại COP 21 - bao gồm hỗ trợ Năm Nguyên tắc Tự nguyện cho Hành động Khí hậu Chính thống trong các tổ chức Tài chính[2] - và tại Hội nghị Cấp cao Một Hành tinh. Đặc biệt, vào tháng 12 năm 2017, cùng với Câu lạc bộ Tài chính Phát triển Quốc tế (IDFC), chúng tôi đã công bố tầm nhìn của chúng tôi để điều chỉnh dòng tài chính với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Bây giờ, để hiện thực hóa tầm nhìn này, chúng tôi đang hợp tác để phát triển một cách tiếp cận tận tâm, tạo nên sự đóng góp cụ thể và liên tục của chúng tôi vào việc vận hành Thỏa thuận Paris Điều 2.1. (c). Cách tiếp cận này nhằm mục đích liên kết các hoạt động MDBs với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Nó vượt xa các mục tiêu tài chính khí hậu năm 2020 và 2030 của MDB cụ thể và dựa trên sự đóng góp đang diễn ra cho tài chính khí hậu, trong năm 2017, lên tới 35 tỷ đô la Mỹ trong các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, và cho phép huy động thêm $ 52 tỷ đô la Mỹ từ các nguồn khu vực tư nhân và công cộng.

Cách tiếp cận MDBs dựa trên sáu vấn đề chính đã được xác định là lĩnh vực cốt lõi để liên kết với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Một nhóm làm việc MDB chung đang phát triển các phương pháp và công cụ để vận hành nỗ lực này theo từng khối xây dựng.

1. Liên kết với các mục tiêu giảm thiểu. Hoạt động của chúng tôi sẽ phù hợp với các quốc gia khác nhau, lộ trình phát triển giảm thiểu khí thải và tương thích với các mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu chung của Thỏa thuận Paris. Theo Nguyên tắc 2 của Nguyên tắc Chính thống trực tuyến, chúng tôi sẽ đánh giá các hoạt động của chúng tôi trước các rủi ro và cơ hội chuyển đổi liên quan đến biến đổi khí hậu.

2. Thích ứng và hoạt động chống chịu khí hậu. Tương tự như vậy, phù hợp với Nguyên tắc 2 của Nguyên tắc Dòng chảy Chính, chúng tôi sẽ chủ động trong việc quản lý những rủi ro từ biến đổi khí hậu, theo cách phù hợp với sự phát triển chống chịu khí hậu và xác định các cơ hội khiến các hoạt động của chúng tôi trở nên bền vững hơn với khí hậu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tìm cách hỗ trợ sự gia tăng đáng kể trong khả năng thích ứng với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu của các khách hàng cũng như cộng đồng của họ.

3. Đóng góp nhanh chóng cho quá trình chuyển đổi thông qua gói tài chính khí hậu. Chúng tôi sẽ cố gắng tích cực hỗ trợ các lộ trình phát triển giảm thiểu khí thải và chống chịu khí hậu thông qua các biện pháp can thiệp riêng. Vì vậy, chúng tôi sẽ mở rộng hơn nữa việc cung cấp gói tài chính khí hậu. Chúng tôi sẽ vận hành các cách tiếp cận mới để thu hẹp khoảng cách tài chính khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các quốc gia trong việc đạt được các mục tiêu được nêu trong các Đóng góp Quốc gia tự quyết định (NDCs), bao gồm các kế hoạch thích ứng. Chúng tôi sẽ vượt xa những nỗ lực hiện tại để (i) ưu tiên, nhắm mục tiêu và báo cáo về tài chính khí hậu, (ii) huy động đầu tư của khu vực tư nhân, (iii) hỗ trợ khách hàng tiếp cận với tài chính ưu đãi, bao gồm cả tận dụng vốn tư nhân và (iv) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho hành động khí hậu. Chúng tôi sẽ thực hiện việc này để hỗ trợ các tham vọng được thống nhất theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và phù hợp với các bằng chứng dựa trên khoa học được IPCC xác định.

4. Tham gia và hỗ trợ phát triển chính sách. Chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên những nỗ lực hiện có để hỗ trợ chu trình sửa đổi NDCs và phát triển dịch vụ cho các quốc gia và khách hàng khác để đưa ra các chiến lược dài hạn và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các lộ trình phát triển giảm thiểu khí thải và chống chịu khí hậu. Khi phát triển các dịch vụ mới này, chúng tôi sẽ đảm bảo sự thống nhất với SDGs và thiết lập quan hệ đối tác hợp tác với các tổ chức và các chủ thể khu vực tư nhân khác trong khi mở rộng phạm vi và các sáng kiến ​​chia sẻ kiến ​​thức.

5. Báo cáo. Dựa trên những nỗ lực chung về theo dõi và hợp tác tài chính khí hậu trong các vấn đề giảm thiểu và thích ứng, chúng tôi sẽ phát triển thêm các công cụ và phương pháp để mô tả, giám sát và báo cáo về kết quả của các hoạt động kết nối tại Paris. Nếu có thể, chúng tôi sẽ hợp tác để hài hòa các cách tiếp cận tương ứng của chúng tôi.

6. Điều chỉnh các hoạt động nội bộ. Chúng tôi sẽ dần dần đảm bảo rằng các hoạt động nội bộ của chúng tôi, bao gồm các cơ sở và các chính sách nội bộ khác, cũng phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

Các khối xây dựng này làm cơ sở cho cách tiếp cận MDB chung hướng tới sự phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, đồng thời thừa nhận đầy đủ từng mô hình hoạt động, năng lực và mô hình hoạt động của MDB. Theo đó, các cách khác nhau và thời gian thực hiện là có thể trong các nguyên tắc, khung, tiêu chí và dòng thời gian chung mạnh mẽ.

Trong việc phát triển và vận hành phương pháp tiếp cận kết nối với thỏa thuận Paris của chúng tôi, chúng tôi đánh giá cao cuộc đối thoại với các cộng đồng khí hậu và tài chính. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn được trao đổi thêm với các tổ chức (viện nghiên cứu, xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ) và các tổ chức tài chính quốc tế khác cũng đang làm việc về chủ đề quan trọng này. Tại COP24, chúng tôi mời những người khác tham gia vào cuộc thảo luận và đối thoại sắp tới về cách triển khai khung bằng các phương pháp và công cụ mà chúng tôi hy vọng cũng sẽ được sử dụng cho cộng đồng tài chính rộng lớn hơn.

Các MDB sẽ phát triển các phương pháp và công cụ có liên quan với mục tiêu trình bày cách tiếp cận Liên kết Paris chung của chúng tôi và tiến trình theo từng riêng MDB theo hướng liên kết tại COP 25 năm 2019.

 

[1] Nhóm Ngân hàng Phát triển Châu Phi, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Nhóm Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, Ngân hàng Phát triển Hồi giáo, Ngân hàng Phát triển Mới và Nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC, MIGA, Ngân hàng Thế giới), (cùng, MDBs). Tuyên bố này có sự chứng thực kỹ thuật của Cục biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Ngân hàng phát triển liên Mỹ và Cục điều hành đầu tư của IDB Invest. Tại thời điểm công bố, chứng thực thể chế vẫn đang trong quá trình.

[2] Để biết thêm chi tiết về các Nguyên tắc Chính thống của trực tuyến, hãy xem: https://www.mainstreamingclimate.org/

Dịch từ: http://en.greenidvietnam.org.vn/the-mdbs-alignment-approach-to-the-objectives-of-the-paris-agreement-working-together-to-catalyse-low-emissions-and-climate-resilient-development.html