Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Bài học về năng lượng mặt trời

11/11/2014 | 10:27
Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 12 năm 2015, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) thực hiện dự án “Thúc đẩy các sáng kiến phát triển các bon thấp và năng lượng bền vững tại địa phương, bài học kinh nghiệm của Việt Nam và thế giới” với sự tài trợ của KEPA. Mục đích của dự án này nhằm thúc đẩy quá trình học hỏi và chia sẻ giữa GreenID và Kepa về biến đổi khí hậu, công bằng khí hậu, các giải pháp thích ứng/giảm nhẹ, tài chính khí hậu và đưa tiếng nói đại diện của xã hội dân sự và các nhóm dễ bị tổn thương vào các chương trình thảo luận liên quan tới khí hậu ở bình diện quốc gia và quốc tế. Một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án là xây dựng các tài liệu giáo dục về tăng trưởng xanh, mô hình, giải pháp phát triển năng lượng bền vững và các bon thấp ở Việt Nam. Nhằm thực hiện hoạt động này GreenID đã thực hiện Việt hóa một số video.

Bạn đã biết gì về năng lượng mặt trời?

 
 

 

Tin tức

Kết thúc thời đại của than

Vào năm 2015, lần đầu tiên, mức tiêu thụ than trên toàn thế giới đã sụt giảm. Các công ty than đang bị mất giá trên thị trường. Các tập ...

Câu chuyện năng lượng

Chúng ta hiểu gì về Năng lượng và Trợ giá nhiên liệu hóa thạch - mong muốn cùng trò chuyện với người dân, giới trẻ, doanh nghiệp và các độc ...

Kết quả thực hiện phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) tại Nam Định

Phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương dựa vào cộng đồng đã được thực hiện tại xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định từ năm 2013 ...