Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Chương trình hoạt động

Dự án Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam

1. Tên dự án: Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam 2. Mục ...

Dự án góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam

1. Tên dự án: Góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng bền vững tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam 2. Mục tiêu của ...

Dự án Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

1. Tên dự án: Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch 2. Mục tiêu - Tính toán chi phí thực của điện than, bao gồm chi phí tài ...

Xây dựng liên minh năng lượng vì sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công

Tên dự án: Xây dựng Liên minh/Mạng lưới Năng lượng vì Sự Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công Mục đích, mục tiêu: Mục đích: ...