Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Thành viên

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Lịch sử phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự ...

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

Nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự ...

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí ...

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính ...

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E)

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) là 1 tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. C&E hoạt động nhằm thúc đẩy sự tham ...

Tổ chức phát triển Hà Lan SNV

Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, được thành lập tại Hà Lan năm 1965 và hiện hoạt động tại 38 ...

Trung tâm tư vấn phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi với biển đối khí hậu (CEWAREC)

Trung tâm tư vấn phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi với biển đối khí hậu (CEWAREC) là đơn vị tư vấn độc lập, nghiên cứu, dịch ...

Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF)

Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Từ thập niên 90, WWF ...

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn)

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) là một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ được thành lập theo ...