Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia sản xuất phim

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

  Lượt xem : 174
Hình minh họa
 
Tuyển phiên dịch viên

1. Giới thiệu về GreenID   

  Lượt xem : 158
Hình minh họa
 
Mời đấu thầu Hội thảo

1.      Giới thiệu về GreenID 

  Lượt xem : 193
Hình minh họa
 
Tuyển cán bộ truyền thông

1.      Giới thiệu về GreenID 

  Lượt xem : 125
Hình minh họa
 
Tuyển Cán bộ kế toán

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KẾ TOÁN NHÓM HÀNH CHÍNH- TÀI CHÍNH  

  Lượt xem : 112
Hình minh họa