Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Cộng đồng xanh

11/10/2016 | 11:49

 

Chương trình Cộng Đồng Xanh GreenID hoạt động nhằm đạt được mục tiêu góp phần thúc đẩy các sáng kiến xanh, các mô hình năng lượng bền vững dựa vào cộng đồng, khuyến khích các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng hiệu quả, tận dụng tốt các nguồn năng lượng sẵn có tại địa phương, áp dụng các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả quản trị môi trường.

Nhằm cụ thể hóa các chiến lược của GreenID, Chương trình cộng đồng xanh sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia và hoạt động tập trung vào lĩnh vực năng lượng, biến đổi khí hậu và quản trị môi trường ưu tiên ở các vùng có tiềm năng về năng lượng và các khu vực chưa nối lưới tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng, khu vực Miền Trung Tây nguyên và Đồng Bằng Sông Cửu Long góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng xanh và bền vững. 


 

 

Tin tức

Cộng đồng xanh

  Chương trình Cộng Đồng Xanh GreenID hoạt động nhằm đạt được mục tiêu góp phần thúc đẩy các sáng kiến xanh, các mô hình năng lượng bền vững dựa vào ...

Nghiên cứu

Đưa tiếng nói của cộng đồng đến trung tâm  chính sách Phân tích chính sách là rất quan trọng cho công tác vận động chính sách, điều mà phải luôn luôn ...

Vận động chính sách

Liên minh, hợp tác, kết nối và phát triển mạng lưới được lựa chọn là một trong những nguyên tắc và giá trị cốt lõi của GreenID trong quá trình ...

Giới thiệu

Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) là sự hợp tác giữa Việt Nam và các NGO quốc tế nhằm tăng cường sự phát triển năng lượng bền ...