Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Dự án Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

25/04/2014 | 10:34

1. Tên dự án: Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

2. Mục tiêu - Tính toán chi phí thực của điện than, bao gồm chi phí tài chính, trợ cấp chính phủ và các chi phí ngoại biên (chi phí môi trường-xã hội và phát thải khí nhà kính). - Tăng cường nhận thức về trợ giá nhiên liệu hóa thạch trong giới trẻ, công chúng và các nhà hoạch định chính sách.

3. Các hoạt động chính - Tập huấn tác động của than đến nước nhằm phục vụ cho việc tính toán chi phí thực của điện than; - Rà soát các chính sách năng lượng, mục tiêu và trợ giá hiện nay (WWF thực hiện); - Tính toán chi phí vốn, vận hành và tài chính của các nhà máy điện than và chi phí quy dẫn (không bao gồm các chi phí ngoại biên) - Tính toán chi phí ngoại biên của các tác động từ nhà máy điện than; - Tính toán chi phí quy dẫn bao gồm các chi phí ngoại biên - Phân tích các rào cản trong đầu tư sử dụng hiệu quả năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời thảo luận đưa ra các khuyến nghị phù hợp. (WWF thực hiện) - Phát triển chính sách liên quan đến điện than ở Việt Nam - Thiết kế các tài liệu nâng cao nhận thức về tác động của điện than, trợ giá nhiên liệu hóa thạch và năng lượng bền vững (Live and Learn thực hiện) - Tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về trợ giá nhiên liệu hóa thạch và các giải pháp năng lượng bền vững thay thế cho các nhóm/mạng lưới xã hội dân sự và báo chí (Live and Learn thực hiện) - Tọa đàm về tác động của cải cách trợ giá nhiên liệu hóa thạch lên người nghèo. - Tổ chức một buổi tọa đàm quốc gia với các nhà hoạch định chính sách, các nhóm quan tâm và đại diện của cộng đồng.

4. Kết quả mong đợi - Báo cáo đánh giá chi phí thực của than bao gồm chi phí ngoại biên và các trợ giá. - Phân tích các rào cản trong việc đầu tư năng lượng tái tạo ở Việt Nam - Xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn về trợ giá nhiên liệu hóa thạch tại Việt Nam - Các thông tin về trợ giá nhiên liệu hóa thạch được đăng lên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động xã hội - Tổ chức 02 buổi tọa đàm chính sách về trợ giá nhiên liệu hóa thạch và năng lượng bền vững.

5. Thời gian: 04/2014 - 07/2015
6. Nhà tài trợ: Hỗ trợ sáng kiến toàn cầu – Viện quốc tế về phát triển bền vững
7. Ngân sách: 95.000 Euros

 

Tin tức

Dự án Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam

1. Tên dự án: Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam 2. Mục ...

Dự án góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam

1. Tên dự án: Góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng bền vững tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam 2. Mục tiêu của ...

Dự án Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

1. Tên dự án: Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch 2. Mục tiêu - Tính toán chi phí thực của điện than, bao gồm chi phí tài ...

Xây dựng liên minh năng lượng vì sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công

Tên dự án: Xây dựng Liên minh/Mạng lưới Năng lượng vì Sự Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công Mục đích, mục tiêu: Mục đích: ...