Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Dự án góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam

16/08/2014 | 10:30

1. Tên dự án: Góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng bền vững tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam

2. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng thể:

Góp phần vào nỗ lực tìm kiếm các giải pháp năng lượng bền vững tiến tới thay thế điện than trong cơ cấu nguồn điện của Việt Nam

Mục tiêu cụ thể:

-          Xây dựng năng lực cho các thành viên và đối tác về tính toán chi phí thực và tác động của nhà máy nhiệt điện than cũng như các giải pháp năng lượng thay thế phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

-          Vận động cho việc phát triển các giải pháp năng lượng bền vững trong Tổng sơ đồ điện 7 hiệu chỉnh, mục tiêu giảm ít nhất 15% số lượng nhà máy nhiệt điện than được quy hoạch (tương đương 10,000MW) trong cơ cấu nguồn điện vào năm 2030.

-          Hỗ trợ xúc tiến quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch.

3. Các hoạt động chính:

Mục tiêu 1:

-          Thực hiện chuyến đi thăm quan thực tế các nhà máy nhiệt điện than

-          Cập nhật cơ sở dữ liệu về các nhà máy điện than và cơ chế tài chính cho các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam

-          Hội thảo chuyên đề về quy hoạch điện than và mối quan hệ với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ở Việt Nam

-          Rà soát quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và không khí từ các nhà máy điện than

-          Hội thảo về ô nhiễm nước và không khí từ than và những ảnh hưởng tới sức khỏe

-          Tài liệu hóa những trường hợp phát triển năng lượng bền vững tiêu biểu trên thế giới

-          Tổ chức họp thường niên với các đối tác

-          Lập website của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam

Mục tiêu 2:

-          Nghiên cứu chi phí thực của than

-          Nghiên cứu phân tích đề xuất phương án phát triển năng lượng bền vững cho Tổng sơ đồ điện 7 hiệu chỉnh

-          Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng

-          Tổ chức các hội thảo về chủ đề than và hướng chuyển đổi sang sử dụng năng lượng bền vững cho các tổ chức xã hội và thanh niên Việt Nam

-          Tọa đàm nhỏ với các nhà hoạch định chính sách

Mục tiêu 3:

-          Tiến hành khảo sát ý kiến của người dân về các giải pháp lựa chọn năng lượng cho Việt Nam tại các tỉnh Hạ Long/Nam Định/Thái Bình (những khu vực có nhà máy điện than): sự hiểu biết của người dân về than và tình trạng năng lượng và quy hoạch năng lượng tại Việt Nam

-          Phân tích và thảo luận về chính sách phát triển liên quan tới than và kế hoạch tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Ninh

-          Tổ chức hội thảo về chuyển đổi từ sang phát triển năng lượng sạch cấp cộng đồng

-          Hỗ trợ tài chính cho các tổ chức/cộng đồng địa phương áp dụng các giải pháp năng lượng thay thế hoặc các sang kiến năng lượng thay thế điện than

4. Thời gian thực hiện: tháng 8 – 2014 đến tháng 7 năm 2016

5. Nhà tài trợ: European Climate Foundation

6. Ngân sách thực hiện:

Dự kiến ngân sách dự án 2 năm: $264.013,32

Giai đoạn dự án: tháng 8 năm 2014 – tháng 7 năm 2016

Đề xuất kinh phí tài trợ năm thứ nhất : $120.124,82

Giai đoạn tài trợ: tháng 8 năm 2014 – tháng 7 năm 2016

 

Tin tức

Dự án Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam

1. Tên dự án: Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam 2. Mục ...

Dự án góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam

1. Tên dự án: Góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng bền vững tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam 2. Mục tiêu của ...

Dự án Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

1. Tên dự án: Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch 2. Mục tiêu - Tính toán chi phí thực của điện than, bao gồm chi phí tài ...

Xây dựng liên minh năng lượng vì sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công

Tên dự án: Xây dựng Liên minh/Mạng lưới Năng lượng vì Sự Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công Mục đích, mục tiêu: Mục đích: ...