Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Giới thiệu

06/09/2016 | 11:42

Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) được thành lập năm 2012, gồm các tổ chức NGOs quốc tế và Việt Nam hợp tác cùng nhau nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững vì con người và môi trường bằng cách thúc đẩy quá trình hoạch định chính sách năng lượng có sự tham gia của người dân, cùng với thực hiện các giải pháp năng lượng tái tạo phi tập trung và ứng dụng năng lượng có hiệu quả.


Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Tuy nhiên các biện pháp ứng dụng năng lượng hiệu quả và quản lý nhu cầu vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng. Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn năng lượng phi thương mại và sản xuất điện từ năng lượng tái tạo phi tập trung sẽ giúp Việt Nam có sản lượng điện ổn định, linh hoạt và bền vững hơn, qua đó góp phần giảm nhu cầu nhập khẩu các nguồn năng lượng sơ cấp và nhập khẩu điện từ các nước láng giềng của Việt Nam. Xây dựng chính sách và hành động tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, bao gồm cả phát triển ngành năng lượng tái tạo và tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng nên được xem là bước đầu tiên quan trọng trong chiến lược để giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phương pháp tiếp cận lập kế hoạch phát triển năng lượng hiện nay chủ yếu nhằm hỗ trợ các mục tiêu quốc gia và các ngành. Tuy nhiên, trong bối cảnh an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu tiếp tục là vấn đề cấp bách đặt ra những áp lực và thách thức đối với an sinh xã hội Việt Nam, các tổ chức xã hội và phi chính phủ đóng vai trò lớn hơn trong việc góp phần khám phá và mở
đường cho phát triển bền vững.


Với vai trò của một đối tác tích cực hoạt động để thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam, thông qua các hoạt động nghiên cứu, nâng cao nhận thức và góp ý chính sách, VSEA mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong bước đường tiến tới nền kinh tế xanh. VSEA hướng tới phát triển năng lượng bền vững vì con người và môi trường.

Mục tiêu của VSEA trong 5 năm tới là trở thành một đối tác đối thoại uy tín trong lĩnh vực phát triển năng lượng ở Việt Nam cũng như trong khu vực.


Mục tiêu của VSEA (2016-2020):

- Đến năm 2020, VSEA tích cực tham gia các hoạt động giám sát và đóng góp ý kiến cho ít nhất 2 bộ luật và 3 quy hoạch liên quan tới phát triển năng lượng nhằm tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cơ cấu nguồn điện Việt Nam.
- Các thành viên và đối tác của VSEA được xây dựng năng lực để đóng góp tích cực và hiệu quả vào phát triển năng lượng bền vững.
- VSEA tăng cường nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng hướng tới năng lượng bền vững.
-Thúc đẩy các sáng kiến năng lượng địa phương để tạo điều kiện hỗ trợ các cộng đồng sử dụng và phát triển nguồn năng lượng bền vững một cách hiệu quả.
 

 

Tin tức

Cộng đồng xanh

  Chương trình Cộng Đồng Xanh GreenID hoạt động nhằm đạt được mục tiêu góp phần thúc đẩy các sáng kiến xanh, các mô hình năng lượng bền vững dựa vào ...

Nghiên cứu

Đưa tiếng nói của cộng đồng đến trung tâm  chính sách Phân tích chính sách là rất quan trọng cho công tác vận động chính sách, điều mà phải luôn luôn ...

Vận động chính sách

Liên minh, hợp tác, kết nối và phát triển mạng lưới được lựa chọn là một trong những nguyên tắc và giá trị cốt lõi của GreenID trong quá trình ...

Giới thiệu

Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) là sự hợp tác giữa Việt Nam và các NGO quốc tế nhằm tăng cường sự phát triển năng lượng bền ...