Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Nhân sự

17/06/2016 | 11:18

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

NHÂN SỰ
Stt Họ và tên Chức vụ
Hội đồng sáng lập
 

1

Thái Thị Minh Cố vấn

2

Nguyễn Quốc Khánh Cố vấn

3

Đào Trọng Tứ Cố vấn
Cán bộ chính nhiệm
 

4

Ngụy Thị Khanh Giám đốc

5

Trần Đình Sính Phó giám đốc

6

Hà Thị Hồng Hải Điều phối Chương trình nghiên cứu

7

Nguyễn Thị Hà Điều phối Vận động chính sách

8

Lê Ngọc Sơn Điều phối chương trình Cộng đồng Xanh

9

Ngụy Thị Giang Kế toán trưởng

10

Nguyễn Thị Trang Nguyên Cán bộ truyền thông

11

Ngụy Thị Hoàn Cán bộ văn phòng

12

Đỗ Minh Tâm Điều phối liên minh năng lượng bền vững Việt Nam

13

Đỗ Xuân Hoàn Cán bộ dự án

14

Ngụy Thị Hải Kế toán

15

Lars Blume Cố vấn phát triển

16

Nguyễn Thị Hằng Trợ lý cố vấn phát triển

17

Đàm Phương Thảo Cán bộ nghiên cứu

18

Nguyễn Thị Quyên Cán bộ dự án

19

Nguyễn Anh Thư Trợ lý chương trình vận động chính sách
20
Nguyễn Hải Long
 
Cán bộ nghiên cứu
 
Cố vấn

21

Ngô Đức Lâm Chuyên gia về chính sách năng lượng

22

Nguyễn Tiến Long Chuyên gia về năng lượng tái tạo

23

Nguyễn Hữu Thiện Chuyên gia về phát triển bền vững

24

Nguyễn Văn Hanh Chuyên gia về quy hoạch năng lượng

25

Phạm Đào Khanh Chuyên gia về nhiệt điện

26

Trine Glue Doan Chuyên gia thể chế chính sách

27

Nancy Hammate Chuyên gia môi trường


 

Tin tức

Cộng đồng xanh

  Chương trình Cộng Đồng Xanh GreenID hoạt động nhằm đạt được mục tiêu góp phần thúc đẩy các sáng kiến xanh, các mô hình năng lượng bền vững dựa vào ...

Nghiên cứu

Đưa tiếng nói của cộng đồng đến trung tâm  chính sách Phân tích chính sách là rất quan trọng cho công tác vận động chính sách, điều mà phải luôn luôn ...

Vận động chính sách

Liên minh, hợp tác, kết nối và phát triển mạng lưới được lựa chọn là một trong những nguyên tắc và giá trị cốt lõi của GreenID trong quá trình ...

Giới thiệu

Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) là sự hợp tác giữa Việt Nam và các NGO quốc tế nhằm tăng cường sự phát triển năng lượng bền ...