Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Tổ chức phát triển Hà Lan SNV

15/09/2015 | 09:59

Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, được thành lập tại Hà Lan năm 1965 và hiện hoạt động tại 38 quốc gia. SNV thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo thông qua các dịch vụ tư vấn chuyên môn.
 
SNV hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995. Với đội ngũ hơn 65 cán bộ Việt Nam và quốc tế có mặt tại hơn 50 tỉnh thành, sứ mệnh của SNV là xây dựng và thực hiện các “giải pháp thị trường cho người nghèo”. Một mặt, chúng tôi đẩy mạnh nhu cầu, mặt khác hỗ trợ cải thiện việc cung cấp và tạo môi trường thuận lợi để cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.
Hoạt động của SNV tập trung vào 4 lĩnh vực sau:

Mục tiêu của chúng tôi là giảm nghèo bằng cách đưa những người có thu nhập thấp nhất tham gia và mạng lưới xã hội và kinh tế, cải thiện cơ hội thu nhập và việc làm cho những đối tượng này. Hơn nửa hoạt động của SNV tập trung vào phát triển khối kinh tế tư nhân. Ngoài ra, SNV cũng góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản như nước sạch, vệ sinh và năng lượng.

Các chương trình

1. Nông nghiệp bền vững vì người nghèo

SNV cung cấp các giải pháp đổi mới và dựa vào thị trường để giải quyết các thách thức về tiếp cận thị trường, ứng phó và giảm thiểu biến đổi khí hậu và sản xuất bền vững, góp phần thúc đẩy thị trường hoạt động hiệu quả hơn cho người nghèo. Hoạt động của SNV trong nông nghiệp tập trung vào chè, thảo quả, tiêu, cà phê, lúa gạo, tôm và cá tra/basa. SNV cũng là một trong những tổ chức tiên phong về mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp – một phương thức hỗ trợ công ty đưa người thu nhập thấp tham gia vào chuỗi kinh doanh của doanh nghiệp với tư cách người sản xuất, người làm công, người tiêu thụ, trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

2. Năng lượng tái tạo

SNV là một trong các tổ chức hàng đầu thế giới về ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo cho cộng đồng nông thôn, đặc biệt đã xây dựng và thực hiện thành công các chương trình khí sinh học tại 19 quốc gia. Tại Việt Nam, 145.000 công trình khí sinh học đã được xây dựng tại 53 tỉnh thành, trực tiếp tác động tới 725.000 người dân nông thôn và giải quyết  đồng thời hai vấn đề nhiên liệu đun nấu có hại cho sức khỏe và chất thải động vật. SNV cũng thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ khí sinh học quy mô trang trại và bếp đun cải tiến.

 

3. Nước sạch và vệ sinh nông thôn (NSVSNT)

SNV bắt đầu triển khai chương trình NSVSNT năm 2007 tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các cơ quan trung ương và địa phương với sự hợp tác của các đối tác tư nhân cũng như các tổ chức phi chính phủ với mục tiêu nâng cao điều kiện tiếp cận bền vững và bình đẳng tới dịch vụ nước sạch và vệ sinh tại các vùng nông thôn và thị trấn. Chương trình Vệ sinh Bền vững vì Mọi người, kết hợp tạo như cầu, tiếp thị, quản trị và truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh đã được công nhận toàn cầu. SNV cũng tập trung vào lĩnh vực vận hành và bảo dưỡng các công trình nước sạch nông thôn.

 

 

4. Giảm pháp thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+)

Hoạt động REDD+ của SNV tập trung vào nghiên cứu sơ cấp, đánh giá, tư vấn và thiết kế chương trình thông qua 6 lĩnh vực can thiệp mà SNV đã xác lập là cần thiết nhằm
bảo đảm quản trị bền vững và bảo vệ rừng, đồng thời hỗ trợ người nghèo và củng cố đa dạng sinh học. 6 lĩnh vực bao gồm: Nông nghiệp; Hệ thống Hệ thống Phân chia Lợi ích; Kế hoạch Phát triển Phát thải thấp; Đa lợi ích; Giám sát Rừng có sự tham gia của các bên liên quan; Năng lượng tái tạo..

Các thành tựu:


•  25 dự án đang hoạt động tại 53 tỉnh thành
•  34 dự án đã hoàn thành
•  Danh tiếng toàn cầu về Chương trình Khí sinh học và Năng lượng mặt trời cùng nhiều giải thưởng quốc tế cho chương trình Khí sinh
học tại Việt Nam, trong đó có giải thưởng Nhân đạo của Diễn đàn Năng lượng Thế giới 2012
•  Sự kết hợp độc đáo giữa Thích ứng Biến đổi Khí hậu + Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai và Sinh kế Nông nghiệp
•  Chương trình Vệ sinh Bền vững cho Mọi người (SSH4A) đã được quốc tế
công nhận, kết hợp giữa Vệ sinh Tổng thể do Cộng đồng làm chủ và tuyên truyền về vệ sinh
•   Đi đầu của các nhóm hoạt động trong lĩnh vực REDD+ (Giảm Phát thải do Mất rừng và Suy thoái Rừng) và thiết lập các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam

 

 

 

 

Tin tức

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Lịch sử phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự ...

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

Nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự ...

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí ...

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính ...