Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

25/12/2015 | 09:52

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính trị, đảm bảo sự tham gia công bằng, bình đẳng, minh bạch giữa các bên liên quan và lấy việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, cộng đồng làm mục tiêu cốt lõi qua đó đóng góp cho sự phát triển bền vững chung của khu vực và thế giới thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế.
 
LPSD có chiến lược kết hợp sức mạnh pháp luật với sức mạnh nhân dân nhằm đạt tới công lý, hòa bình, minh bạch và bền vững bằng các hoạt động nghiên cứu, chia sẻ và nâng cao nhận thức, xây dựng mạng lưới đảm bảo sự giải trình và thực hiện, thực thi trách nhiệm pháp lý của các đối tượng xâm hại đến lợi ích của người dân nói riêng và các lợi ích công cộng nói chung.

Địa vị pháp lý
Việc hình thành và phát triển trung tâm LPSD thể hiện một xu hướng phát triển mới của NGOs Việt Nam.
Hiện nay, tiếng nói của NGOs vẫn chưa thực sự mạnh mẽ và xứng với tầm quan trọng trong cộng đồng và xã hội. LPSD là một trong những NGOs đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu  khoa học pháp luật và chính sách, đặc biệt là chính sách và pháp luật hướng tới sự phát triển bền vững. Lĩnh vực hoạt động này có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống cộng đồng và xã hội. Chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt trong hoạt động của trung tâm với phạm vi hoạt động của các công ty luật và các văn phòng luật.
Với bề dày kinh nghiệm, bề sâu kiến thức trong lĩnh vực luật môi trường, kinh tế, xã hội và phát triển bền vững của đội ngũ các nghiên cứu viên, hội đồng cố vấn khoa học, cùng với xu hướng phát triển và nhận thức ngày càng cao về phát triển bền vững của Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế là cơ sở cho sự tin tưởng vào sự phát triển của LPSD.
Thông qua sự phát triển của LPSD, chúng tôi mong muốn được góp phần vào sự phát triển chung của NGOs Việt Nam vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Mục tiêu hoạt động
LPSD hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo tính cân bằng và hài hòa giữa phát triển kinh tế, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường trên phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Chúng tôi nỗ lực chấm dứt các hành vi xâm hại cộng đồng cũng như các lợi ích công cộng và xúc tiến các hoạt động bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Lĩnh vực hoạt động
- Nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án, dự án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững.
- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về pháp luật và chính sách phát triển bền vững: tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật; tổ chức điều tra, xác định nhu cầu điều chỉnh pháp luật; dự báo tác động của chính sách, pháp luật về kinh tế, xã hội, môi trường; đánh giá hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật; cung cấp thông tin, kiến thức; tổ chức hội thảo khoa học; tham gia tổ chức các khoá tập huấn, đào tạo.
 
 

 

Tin tức

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Lịch sử phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự ...

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

Nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự ...

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí ...

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính ...