Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E)

23/09/2015 | 09:58

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) là 1 tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. C&E hoạt động nhằm thúc đẩy sự tham gia cũng như tăng cường năng lực cho các tổ chức/nhóm cộng đồng để giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường liên quan đến cuộc sống của chính họ và cộng đồng, góp phần phát triển xã hội dân sự và phát triển bền vững môi trường ở Việt Nam. C&E có mạng lưới các nhóm cộng đồng trên toàn quốc bao gồm các thanh niên tình nguyện và các nhóm xã hội dân sự hoạt động vì sự phát triển bền vững.
Hiện nay trung tâm đang thực hiện những dự án liên quan đến phát triển bền vững, giáo dục lối sống bền vững cho học sinh và thanh thiếu niên, xây dựng năng lực cộng đồng hướng tới sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường.
Trung tâm được thành lập theo quyết định số 1202/QĐ-LHH ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm được cấp giấy phép hoạt động số A-754 ngày 12 tháng 9 năm 2008 của  Bộ Khoa học Công nghệ.

Tầm nhìn: C&E mong muốn trong tương lai ở Việt Nam các cộng đồng địa phương, các nhóm và các tổ chức tham gia tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và duy trì cuộc sống bền vững.
Sứ mệnh: C&E hoạt động nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương, các tổ chức cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự thực hiện các sáng kiến về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như thúc đẩy quá trình phát triển bền vững.

Mục đích
Hỗ trợ các tổ chức cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự nâng cao nhận thức về quyền và năng lực để tiếp cận và sử dụng các nguồn lực xã hội cho phát triển sinh kế bền vững, quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Hợp tác và hỗ trợ các nhóm/tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ địa phương nâng cao năng lực hỗ trợ các tổ chức cộng đồng, vận động chính sách về môi trường và phát triển cũng như năng lực trong giám sát các chính sách và chương trình dự án của chính phủ.
Thành lập và duy trì mạng lưới trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm/tổ chức và các bên có quan tâm.

 Lĩnh vực hoạt động
Bảo tồn và Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên
Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu
Phát triển xã hội dân sự và sự tham gia của người dân
Bình đẳng giới

Chương trình và các hoạt động
Nghiên cứu và triển khai các chương trình dự án
Xây dựng năng lực
Vận động chính sách
Giáo dục và truyền thông
Kết nối mạng lưới

 

Tin tức

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Lịch sử phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự ...

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

Nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự ...

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí ...

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính ...