Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Tuyển dụng: giảng viên lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức truyền thông

16/03/2017 | 09:32

1, Giới thiệu chung:
GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của ngành năng lượng và những tác động môi trường liên quan tới lĩnh vực này. Từ khi thành lập đến nay, GreenID đã triển khai phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương tại tỉnh Thái Bình, Nam Định, Huế và Cà Mau. Trong năm 2016, GreenID tiếp tục nhân rộng phương pháp này sang các tỉnh An Giang và Đắk Lắk nhằm thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng.
Năm 03/2017, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) dự kiến tổ chức lớp tập huấn về: ”Kỹ năng truyền thông cho nhóm GET ba xã dự án”. Mục tiêu chính của hoạt động là cung cấp cho các học viên các kiến thức và những kỹ năng cơ bản về truyền thông thay đổi hành vi, kĩ năng nói chuyện trước công chúng và cách thức xây dựng, tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng. Để đạt được các mục tiêu đề ra, GreenID cần tuyển giảng viên chính cho lớp tập huấn này với các yêu cầu cụ thể được miêu tả như dưới đây.

2, Yêu cầu và mô tả công việc
2.1 Yêu cầu đối với diễn giả/giảng viên chính:
-         Có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên liên quan đến công việc
-         Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, tập huấn, đào tạo về truyền thông thay đổi hành vi, phương pháp làm việc có sự tham gia hoặc các chuyên ngành có liên quan.
-         Có bài trình bày cụ thể và phù hợp với nội dung chương trình tập huấn.
-         Có khả năng thuyết trình tốt, dễ hiểu.
-         Có phương pháp giải dạy khoa học, lấy người học là trung tâm, sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia
2.2 Công việc:
-         Giảng viên chịu trách nhiệm thiết kế nội dung chương trình và tài liệu tập huấn cho 3,5 ngày, phù hợp với mục tiêu hoạt động và với trình độ của học viên là các cán bộ địa phương
-         Giảng viên cung cấp kế hoạch bài giảng chi tiết và tài liệu cho GreenID chậm nhất 05 ngày trước khi hoạt động diễn ra để góp ý, bổ sung và làm các công tác chuẩn bị khác. Đối với các tài liệu cần in ấn hoặc yêu cầu đặc biệt thì cần gửi cho GreenID sớm hơn trước khi hoạt động diễn ra.
-         Trực tiếp giảng dạy cho học viên 3,5 ngày tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang theo chương trình đề ra.
-         Trao đổi hàng ngày với cán bộ dự án về tình hình lớp học để có những điều chỉnh phù hợp khi cần thiết.
-         Cung cấp form/mẫu đánh giá đầu khóa và cuối khóa nhằm để đánh giá học viên
-         Viết báo cáo bằng tiếng việt hoặc tiếng anh về kết quả hoạt động và các công việc đã thực hiện gửi cho GreenID chậm nhất 07 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động

3, Kết quả mong đợi
-         Nội dung chương trình và tài liệu tập huấn 3,5 ngày được thiết kế phù hợp với đối tượng học viên và mục tiêu của dự án gửi về văn phòng GreenID ít nhất 05 ngày trước ngày diễn ra hoạt động
-         Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ hiểu và nắm bắt được các kiến thức cơ bản về truyền thông thay đổi hành vi và kỹ năng cơ bản trong thiết kế và tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cấp cộng đồng..
-         Một báo cáo ngắn gọn đầy đủ về kết quả hoạt động/lớp tập huấn bằng tiếng anh hoặc tiếng việt được gửi về văn phòng GreenID trong vòng 07 ngày kể từ ngày hoạt động kết thúc.
 
4, Thời gian thực hiện và kinh phí
-         Thời gian thực hiện từ 17/03 – 01/04/2017. Tổng số ngày làm việc 5,5 ngày bao gồm cả thời gian chuẩn bị
-         Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của diễn giả và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

5, Thông tin liên hệ:
Anh Nguyễn Trung Tín – Cán bộ dự án, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Email: nttin@greenidvietnam.org.vn
Số điện thoại: 0984 541 673
 

 

Tin tức

Tuyển chuyên gia đánh giá cuối kỳ dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (Tuyển chuyên gia đánh giá cuối kỳ dự án) I. Giới thiệu: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận, trực ...

Thông báo mời cung cấp dịch vụ in ấn

1. Giới thiệu về GreenID  Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội ...

Diễn giả trình bày tại hội thảo “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh bền vững cho khu vực chưa nối lưới khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

1, Giới thiệu chung Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt ...

Tuyển chuyên gia sản xuất phim

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Chuyên gia sản xuất phim 1. Giới thiệu về GreenID    Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt ...