Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

06/07/2016 | 09:42

Lịch sử phát triển

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự tham gia thực hiện của 4 nhà khoa học và hoạt động xã hội khác là TS. Nguyễn Trọng Bảo (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển các Chương trình Xã hội SUSODEP, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm RTCCD 1996-1998), ThS. Lê Quốc Hùng (hiện là Chủ tịch Nhóm Hợp tác Phát triển CDG, Giám đốc Trung tâm Phát triển các Chương trình Xã hội CSDP), TS. Vũ Thế Long (Viện khảo cổ học, kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm RTCCD 1996-1998), Ông Hoàng Quang Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH và Cổ phần Thương mại Hoà Phát, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm RTCCD 1996-2004).
Thời gian đầu, trung tâm hoạt động với sự bảo trợ pháp lý của Trung tâm SUSODEP. Đến tháng 9/1998, RTCCD chính thức được công nhận là một tổ chức độc lập hoạt động khoa học công nghệ phi lợi nhuận, vì mục tiêu phát triển cộng đồng ở Việt Nam theo quyết định công nhận tổ chức số 677/TC-LHH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày 25/9/1998, và giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số 602 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp ngày 25/1/1999 (sau này là giấy chứng nhận số A-340 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 9/2/2010).
Ngày 05/04/2007, theo quyết định số 484/QĐ-LHH của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Văn phòng đại diện Trung tâm RTCCD tại khu vực miền Trung đã được chính thức thành lập. BS. Trần Thị Minh Hương (Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Giám đốc Trung tâm) được cử phụ trách văn phòng.
 
Tầm nhìn của chúng tôi

RTCCD hướng tới sự công bằng trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế ban đầu có chất lượng và cơ hội phát triển cho mọi người được vận hành bởi chính cộng đồng. Từ tầm nhìn này, chúng tôi đặt mục tiêu:
Thúc đẩy sự hoàn thiện hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho các cộng đồng yếu thế
Đảm bảo người dân được hưởng đầy đủ các cơ hội cơ hội phát triển do chính cộng đồng mang lại

Sứ mệnh của chúng tôi

RTCCD đặt ra cho mình nhiệm vụ trở thành cơ sở chuyên nghiệp tiên phong ở Việt nam về loại hình Think tank trong lĩnh vực y tế và phát triển, là nơi chuyên thực hiện các nghiên cứu cộng đồng và vận động đổi mới chính sách phục vụ mục tiêu cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và thúc đẩy các cơ hội phát triển cho các cộng đồng yếu thế. Chúng tôi hướng tới xác định và tăng cường các nguồn lực và thế mạnh của cộng đồng thông qua đào tạo, tư vấn và thiết lập mô hình ứng dụng nhằm giúp cộng đồng giải quyết các trở ngại thực tế. Đồng thời, RTCCDtự xác định nhiệm vụ trở thành nơi cung cấp dịch vụ cho dân về những loại hình chăm sóc sức khỏe ban đầu mới nhất được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo cho các nước đang phát triển, và là một cơ sở nguồn về kỹ thuật và thông tin nhằm tạo mối liên kết hợp tác và hỗ trợ bền vững cho các cộng đồng yếu thế tại Việt Nam.

Phẩm chất của chúng tôi

Mỗi thành viên của RTCCD luôn phấn đấu để đạt được:
Sự tin cậy, trung thực và khoa học trong hành động
·         Tư duy khách quan, độc lập trong phán xét các vấn đề xã hội
·         Luôn có tình thần chia sẻ và học hỏi
·         Tranh đấu cho lẽ công bằng
·         Có tính chuyên nghiệp cao

Định hướng hành động của RTCCD

“Khoa học dẫn đường chúng ta đi”
“Cho một nền y tế vì Dân” và “Vì một nền y tế của Dân”
 

 

Tin tức

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Lịch sử phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự ...

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

Nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự ...

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí ...

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính ...