Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia tài liệu hóa sản phẩm

(V/v: chuyên gia tài liệu hóa các lợi ích, bài học kinh nghiệm về phương pháp Lập kế hoạch năng lượng địa phương và thực tiễn tốt về ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững)

  Lượt xem : 318
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia sản xuất phim

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

  Lượt xem : 203
Hình minh họa
 
Tuyển phiên dịch viên

1. Giới thiệu về GreenID   

  Lượt xem : 188
Hình minh họa
 
Mời đấu thầu Hội thảo

1.      Giới thiệu về GreenID 

  Lượt xem : 223