Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Diễn giả trình bày tại hội thảo “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh bền vững cho khu vực chưa nối lưới khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

1, Giới thiệu chung Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt ...

  Lượt xem : 146
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia sản xuất phim

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Chuyên gia sản xuất phim 1. Giới thiệu về GreenID    Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt ...

  Lượt xem : 143
Hình minh họa
 
Tuyển phiên dịch viên

1. Giới thiệu về GreenID    Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội ...

  Lượt xem : 133
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia xây dựng bản đồ mô hình năng lượng bền vững trực tuyến

1. Giới thiệu về GreenID    Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội ...

  Lượt xem : 128
Hình minh họa
 
Mời đấu thầu Hội thảo

1.      Giới thiệu về GreenID  Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa ...

  Lượt xem : 158
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Tuyển Cán bộ kế toán

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KẾ TOÁN NHÓM HÀNH CHÍNH- TÀI CHÍNH     1. Giới thiệu về GreenID (GreenID Introduction)  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp ...

  Lượt xem : 90