Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Tuyển phiên dịch viên tập huấn cơ bản Năng lượng tái tạo và Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

GreenID cần tuyển phiên dịch viên khóa tập huấn cơ bản về Năng lượng tái tạo và Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  Lượt xem : 359
Hình minh họa
 
Tuyển biên tập khuyến nghị chính sách

I. Giới thiệu: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID có sứ mệnh hoạt động để đạt được những thay đổi cơ bản trong việc phát triển bền vững thông qua thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên và quá trình ra quyết định có sự tham gia.

  Lượt xem : 214
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia tài liệu hóa sản phẩm

(V/v: chuyên gia tài liệu hóa các lợi ích, bài học kinh nghiệm về phương pháp Lập kế hoạch năng lượng địa phương và thực tiễn tốt về ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững)

  Lượt xem : 391
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia sản xuất phim

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

  Lượt xem : 275
Hình minh họa
 
Tuyển phiên dịch viên

1. Giới thiệu về GreenID   

  Lượt xem : 250