Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
Tuyển dụng
pepsi
 
Giảng viên lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức truyền thông

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Giảng viên lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức truyền thông   1, Giới thiệu chung:  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên ...

  Lượt xem : 14
pepsi
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (Thực hiện nghiên cứu hoạt động đánh giá tiềm năng, cơ hội và thách thức để nhân rộng các giải pháp năng lượng bền vững tại tỉnh ...

  Lượt xem : 9
pepsi
 
Tuyển cán bộ dự án nhóm nghiên cứu

1.      Giới thiệu về GreenID  Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội ...

  Lượt xem : 8
pepsi
 
Tuyển tình nguyện viên truyền thông

TÌNH NGUYỆN VIÊN GREENID NHÓM CHÍNH SÁCH – MẠNG LƯỚI   1.      Giới thiệu về GreenID  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật ...

  Lượt xem : 7
pepsi
 
Tuyển dụng: giảng viên lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức truyền thông

1, Giới thiệu chung:  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ...

  Lượt xem : 12
pepsi
 
Tuyển cán bộ dự án làm việc tại hiện trường

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU   (V/v:Tuyển cán bộ dự án “Tiếp cận các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng Sông Cửu Long tại tỉnh ...

  Lượt xem : 7
pepsi
 
Tuyển phiên dịch hội thảo

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v: Phiên dịch viên tại hội thảo “Giới thiệu kết quả tiền nghiên cứu về ngành điện Việt Nam” 1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận ...

  Lượt xem : 7
pepsi
 
Tuyển cán bộ dự án nhóm Vận động chính sách - mạng lưới

1.      Giới thiệu về GreenID  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ...

  Lượt xem : 11
pepsi
 
Tuyển tình nguyện viên/thục tập sinh nhóm Nghiên cứu

TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GREENID NHÓM NGHIÊN CỨU   1.    Giới thiệu về GreenID  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt ...

  Lượt xem : 8
pepsi
 
Tuyển tình nguyện viên cho nhóm chính sách

TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GREENID             NHÓM CHÍNH SÁCH – MẠNG LƯỚI (GreenID intern for Policy and Networking team) 1.    Giới thiệu về GreenID (GreenID Introduction) GreenID là một tổ ...

  Lượt xem : 9