Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Tuyển dụng: giảng viên lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức truyền thông

1, Giới thiệu chung:  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ...

  Lượt xem : 91
Hình minh họa
 
Tuyển cán bộ dự án làm việc tại hiện trường

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU   (V/v:Tuyển cán bộ dự án “Tiếp cận các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng Sông Cửu Long tại tỉnh ...

  Lượt xem : 76
Hình minh họa
 
Tuyển phiên dịch hội thảo

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v: Phiên dịch viên tại hội thảo “Giới thiệu kết quả tiền nghiên cứu về ngành điện Việt Nam” 1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận ...

  Lượt xem : 85
Hình minh họa
 
Tuyển cán bộ dự án nhóm Vận động chính sách - mạng lưới

1.      Giới thiệu về GreenID  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ...

  Lượt xem : 91
Hình minh họa
 
Tuyển tình nguyện viên/thục tập sinh nhóm Nghiên cứu

TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GREENID NHÓM NGHIÊN CỨU   1.    Giới thiệu về GreenID  GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt ...

  Lượt xem : 81
Hình minh họa
 
Tuyển tình nguyện viên cho nhóm chính sách

TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GREENID             NHÓM CHÍNH SÁCH – MẠNG LƯỚI (GreenID intern for Policy and Networking team) 1.    Giới thiệu về GreenID (GreenID Introduction) GreenID là một tổ ...

  Lượt xem : 83
Hình minh họa
 
Chuyên gia phân tích và xử lý số liệu_dự án ROSA

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v:  Kiểm tra và xử lý thông tin tổng hợp từ kết quả điều tra bảng hỏi và phân tích các giải pháp, tính toán mô hình ...

  Lượt xem : 85
Hình minh họa
 
Tuyển cán bộ dự án nhóm Truyền thông - Vận động chính sách

GreenID đang cần tuyển dụng cán bộ làm việc chính thức (full time) cho nhóm Truyền thông –Vận động Chính sách Số lượng: 01 Công việc cụ thể: Cán bộ được tuyển dụng với ...

  Lượt xem : 80
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu - dự án GSI

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v: Chuyên gia nghiên cứu “Phân tích các rào cản đối với sự phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và ...

  Lượt xem : 91