Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
Tuyển dụng
pepsi
 
Chuyên gia phân tích và xử lý số liệu_dự án ROSA

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v:  Kiểm tra và xử lý thông tin tổng hợp từ kết quả điều tra bảng hỏi và phân tích các giải pháp, tính toán mô hình ...

  Lượt xem : 8
pepsi
 
Tuyển cán bộ dự án nhóm Truyền thông - Vận động chính sách

GreenID đang cần tuyển dụng cán bộ làm việc chính thức (full time) cho nhóm Truyền thông –Vận động Chính sách Số lượng: 01 Công việc cụ thể: Cán bộ được tuyển dụng với ...

  Lượt xem : 8
pepsi
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu - dự án GSI

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v: Chuyên gia nghiên cứu “Phân tích các rào cản đối với sự phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và ...

  Lượt xem : 11
pepsi
 
Tuyển tập huấn viên giá năng lượng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Tập huấn viên giá năng lượng - WWF 2014)  1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa ...

  Lượt xem : 9
pepsi
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: chuyên gia nghiên cứu về cơ chế tài chính cho việc áp dụng các mô hình năng lượng bền vững cấp cộng đồng 1. Giới thiệu ...

  Lượt xem : 11
pepsi
 
Tuyển chuyên gia xử lý số liệu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v:  Lập trình phần mềm xử lý số liệu trong quy hoạch năng lượng Dự án: “Các giải pháp năng lượng thay thế để quản trị nguồn tài nguyên ...

  Lượt xem : 15
pepsi
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Nhóm Chuyên gia thực hiện nghiên cứu - KEPA 2014)   1. Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội ...

  Lượt xem : 10
pepsi
 
Tuyển chuyên gia góp ý và hiệu chỉnh tài liệu truyền thông

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Góp ý và hiệu chỉnh tài liệu truyền thông 1. Giới thiệu chung: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GeenID) đã nhận sự hỗ trợ tài ...

  Lượt xem : 7
pepsi
 
Tuyển chuyên gia tập huấn công nghệ và cách tính giá thành điện than

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (V/v: Chuyên gia tập huấn công nghệ và cách tính giá thành điện than - WWF 2014)  1, Giới thiệu GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành ...

  Lượt xem : 11
pepsi
 
Tuyển chuyên gia biên tập và thiết kế tài liệu truyền thông

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: chuyên gia biên tập và thiết kế tài liệu truyền thông 1. Giới thiệu chung: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã nhận sự hỗ ...

  Lượt xem : 8