Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Báo cáo_Bài học kinh nghiệm và thành công áp dụng lập kế hoạch năng lượng địa phương và các mô hình năng lượng bền vững cấp cộng đồng

Lượt tải
27/12/2016 | 14:12

 

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: