Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Xu hướng chuyển dịch toàn cầu: đóng cửa các nhà máy điện than hiện có và hạn chế xây dựng các nhà máy điện than mới

Lượt tải 21
24/10/2017 | 14:35

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: