Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Xu hướng chuyển dịch toàn cầu: đóng cửa các nhà máy điện than hiện có và hạn chế xây dựng các nhà máy điện than mới

Lượt tải 4
24/10/2017 | 16:43

 

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: