Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Mô hình sử dụng kết hợp năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng cho Việt Nam

Lượt tải 641
13/02/2019 | 12:47

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: