Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án BFTW - Giai đoạn 2 (2019-2022)

Tên dự án: Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Giới thiệu chung

GreenID đã triển khai thành công dự án: “Tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua ứng dụng các giải pháp xanh và bền vững” tại 03 xã dự án là An Hảo, Tân Lợi và Vĩnh Trung huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với sự hỗ trợ tài chính chủ yếu từ Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới và đối ứng từ tổ chức WWF-Việt Nam, công ty Schneider và các đối tác địa phương. Đến cuối tháng 11 năm 2018, tại đây đã có 5.468 người hưởng lợi trực tiếp từ các mô hình năng lượng bền vững; 625 hộ gia đình trong ba cộng đồng mục tiêu ở huyện Tịnh Biên đã cải thiện việc tiếp cận năng lượng thông qua ứng dụng 07 giải pháp năng lượng bền vững như: mô hình điện mặt trời mái nhà hộ gia đình, đèn xách tay năng lượng mặt trời, đèn LED hộ, mô hình biogas, bình xịt năng lượng mặt trời, bếp đun cải tiến và hệ thống bơm tưới sử dụng pin mặt trời. 06 giải pháp xanh cũng được ứng dụng ở các cơ sở công như đèn đường năng lượng mặt trời, đèn LED cho văn phòng UBND, hệ thống cung cấp nước uống sử dụng pin mặt trời, sân chơi xanh, thư việc xanh và hệ thống đèn chiếu sáng tiết kiệm điện cho trường học. Thành công ấn tượng nhất của dự án này là hình thành “ấp 100% năng lượng mặt trời đầu tiên” tại 02 ấp Vồ Bà và Tà Lọt, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Những kết quả này đã chứng minh lợi ích xã hội, môi trường và kinh tế của các giải pháp năng lượng bền vững cũng như các giải pháp thay thế cho các cộng đồng nghèo chưa có điện lưới. Những kết quả này đã được đưa vào trong khuyến nghị chính sách của dự án và đã được chia sẻ và nhận được đánh giá cao từ các nhà lãnh đạo của Bộ Công thương và các tỉnh. Thông qua dự án này, chúng tôi nhận thấy người dân có thể tạo ra nhiều sáng kiến khác biệt nếu họ được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng để áp dụng công nghệ vào cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, chúng ta cần phải có thêm nhiều hoạt động nữa bao gồm các đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách và các hoạt động cộng đồng để nhân rộng các thực tiễn tốt nhằm tăng cường tiếp cận năng lượng cũng như đảm bảo vai trò trung tâm của người dân địa phương trong phát triển năng lượng tái tạo cấp tỉnh.

Mục tiêu: tăng cường cơ hội phát triển sinh kế xanh cho người nghèo thông qua đẩy mạnh ứng dụng năng lượng tái tạo, cụ thể:

 • Cộng đồng nghèo chưa có điện lưới ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên được tiếp cận với các giải pháp năng lượng tái tạo phi tập trung với giá cả hợp

 • Cộng đồng địa phương (huyện Tri Tôn và Tịnh Biên) tham gia vào ứng dụng các cơ hội sinh kế thay thế

 • Đóng góp giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và sinh kế bền vững tại tỉnh An Giang.

Các hoạt động dự án:

1. Dự án sẽ được bắt đầu với 02 hoạt động chung sau:

 • Các cuộc họp với Ban QLDA và các đối tác tại địa phương để trình bày dự án, lựa chọn các xã tham gia và huy động sự hỗ trợ của địa phương.

 • Hội thảo lập kế hoạch tại tỉnh An Giang.

2. Sau giai đoạn khởi động, một loạt các hoạt động sẽ được tiến hành tương ứng với từng mục tiêu cụ thể như sau:

    Mục tiêu 1: Cộng đồng nghèo chưa có điện lưới ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên được tiếp cận với các giải pháp năng lượng tái tạo phi tập trung với giá cả hợp lý

 • Xây dựng năng lực cho nhóm năng lượng xanh (GET) của huyện Tri Tôn về kỹ năng điều hành và truyền thông, kỹ năng huy động nguồn lực và các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) phù hợp

 • Nhóm GET thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao năng lực về các giải pháp NLBV tại cộng đồng

 • Xây dựng năng lực và hình thành các doanh nghiệp nhỏ/nhóm khởi nghiệp cung cấp các giải pháp NLBV tại địa phương thông qua cung cấp gói đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ/khởi nghiệp địa phương về: 1) khảo sát thị trường; ii) xây dựng kế hoạch kinh doanh và iii) xây dựng chuỗi giá trị để đảm bảo sản phẩm NLTT đáp ứng nhu cầu hộ gia đình với chất lượng phù hợp.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ/nhóm khởi nghiệp địa phương về kỹ thuật và tài chính để triển khai các giải pháp NLBV cho các hộ gia đình chưa có điện lưới (dựa trên thỏa thuận được thống nhất giữa doanh nghiệp địa phương và nhóm hộ gia đình, dự án sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho hộ gia đình nghèo)

   Mục tiêu 2: Cộng đồng địa phương tham gia vào ứng dụng các cơ hội sinh kế thay thế

 • Nghiên cứu về giải pháp phát triển đồng lợi ích cho nông dân khi phát triển điện mặt trời tại địa phương

 • Xây dựng thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp nông nghiệp tại huyện Tịnh Biên

 •  Các cuộc họp thảo luận với các cơ quan quản lý cấp tỉnh, cấp huyện để đề xuất các giải pháp và chính sách hỗ trợ phát triển kết hợp NLTT với nông nghiệp để:

 • Các cuộc họp với người dân để tìm kiếm các giải pháp và sáng kiến cộng đồng trong việc phát triển kết hợp NLTT và sinh kế.

 • Tọa đàm với các bên liên quan để thảo luận và thúc đẩy các thực tiễn tốt về kết hợp ứng dụng NLTT với nông nghiệp để cải thiện sinh kế

 • Tăng cường năng lực cho cộng đồng để ứng dụng các giải pháp sinh kế xanh kết hợp NLTT và nông nghiệp, các gói đào tạo.

 • Xây dựng ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên trở thành ấp xanh đầu tiên ở ĐBSCL

 • Xây dựng năng lực và thí điểm ứng dụng các giải pháp NLTT trong nông nghiệp xanh và sinh kế xanh cho người dân địa phương. Nhằm đa dạng hóa các nguồn thu nhập cho người dân, một số các khóa đào tạo thực hành kết hợp với các giải pháp thí điểm sẽ được cung cấp.

 • Nâng cao năng lực về lối sống xanh cho người dân và cộng đồng lân cận.

  Mục tiêu 3: Đóng góp giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và sinh kế bền vững tại tỉnh An Giang

 • Hội thảo mô hình chuyển dịch công bằng tại tỉnh

 • Đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và sinh kế bền vững

 • Tài liệu hóa và xuất bản các kết quả dự án

 • Hội thảo tổng kết dự án để chia sẻ bài học kinh nghiệm và kết quả dự án các bên liên quan tại Hà Nội

Thời gian thực hiện: Từ 01/03/2019 đến 28/02/2022

 
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Bánh mỳ cho thế giới