Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án Co-benefits (2017-2019)

Dự án "Thúc đẩy những đồng lợi ích về kinh tế - xã hội của việc phát triển năng lượng tái tạo trong giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam"

Giới thiệu dự án

Phát triển Năng lượng tái tạo và Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là giải pháp quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu mà còn mang lại các lợi ích về kinh tế xã hội như tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của các quốc gia. Tại Việt Nam, hầu hết các lợi ích và tác động trên vẫn chưa được đưa vào nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá đúng mức. Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Phát triển Bền Vững (IASS) có trụ sở tại Potsdam (Đức), Viện nghiên cứu độc lập về các vấn đề môi trường Berlin (UfU), Học viện Năng lượng Tái tạo (RENAC) và Trung tâm Chuyển dịch Năng lượng Quốc tế (IET) cùng với các tổ chức đối tác tại Việt Nam sẽ thực hiện dự án “Thúc đẩy những đồng lợi ích về kinh tế - xã hội của việc phát triển năng lượng tái tạo trong giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam” (COBENEFITS).

COBENEFITS là một dự án hợp tác song phương giữa chính phủ Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Đức và được tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) nhận nguồn vốn hỗ trợ từ Chính Phủ Đức.

Ngoài Việt Nam, dự án đồng thời cũng được thực hiện tại ba quốc gia khác bao gồm: Ấn Độ, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kì với kì vọng phát triển một mạng lưới mãnh mẽ nhằm xóa bỏ những rào cản trong phát triển năng lượng tái tạo và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu trên thế giới.

www.cobenefits.info

Tên dự án:

Thúc đẩy những đồng lợi ích về kinh tế - xã hội trong phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam (COBENEFITS)

Các bên thực hiện tại Việt Nam:

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Phát triển bền vững (IASS) là điều phối chính của dự án, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là đối tác thực hiện tại Việt Nam. Ngoài ra là Viện nghiên cứu độc lập về các vấn đề môi trường Berlin (UfU), Học viện Năng lượng Tái tạo (RENAC) và Trung tâm Chuyển dịch Năng lượng Quốc tế (IET) là các đối tác của dự án. Dự án này là một phần của Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) được hỗ trợ bởi Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và Xây dựng và An toàn Hạt nhân của Đức (BMUB).

Các hoạt động chính và thời gian của dự án:

Dự án COBENEFITS sẽ cung cấp kiến thức liên quan đến những đồng thời ích về kinh tế - xã hội trong phát triển năng lượng tái tạo và giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu đến các nhà hoạch định chính sách và những đối tác địa phương thông qua:

  • 2017-2018: Thực hiện các nghiên cứu về những đồng thời ích về kinh tế - xã hội trong phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

  • 2018-2019: Tập huấn tại chỗ/online về những đồng thời ích về kinh tế - xã hội trong phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

  • 2019: Đối thoại cùng các đối tác thuộc các Bộ ban ngành nhằm khắc phục những rào cản và tận dụng những đồng lợi ích trên.

  • 2019: Xây dựng chiến lược để lồng ghép những đồng lợi ích trên các các chiến lược, chương trình hành động vì môi trường và việc thực hiện NDC.

               

 

 

Bắt đầu

Từ ngày 16 đến 20 tháng 11 năm 2017, phái đoàn dự án COBENEFITS tiếp tục triển khai các cuộc gặp gỡ song phương với các bộ ban ngành, các cơ quan và đơn vị ở Việt Nam.  

23-08-2017

Tọa đàm: "Thúc đẩy những đồng lợi ích về kinh tế - Xã hội của việc phát triển năng lượng tái tạo trong giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam" 

16-11-2017

Tọa đàm về định hướng phát triển năng lượng/ khí hậu cho Việt Nam

04-04-2018

Hội thảo tham vấn: Báo cáo kỹ thuật về rà soát và cập nhật NDC

29-08-2018

Sáng ngày 11/6/2019, tại khách sạn HIlton Garden Inn diễn ra Hội thảo bàn tròn về đồng lợi ích của phát triển năng lượng tái tạo cho việc làm tại Việt Nam, đồng tổ chức bởi Viện Độc lập Các vấn đề về Môi trường (UfU) và Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID).

Xem bài viết đầy đủ 

11-06-2019
Hội thảo bàn tròn về đồng lợi ích của phát triển năng lượng tái tạo cho tiếp cận năng lượng
 
Nhằm trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận về các rào cản và cơ hội để nắm bắt những tác động tích cực của việc phát triển năng lượng tái tạo để Điện khí hoá bằng hệ thống độc lập và Tiếp cận năng lượng tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bền vững Cao cấp (IASS) và Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã cùng nhau tổ chức thảo luận "Thảo luận bàn tròn về đồng lợi ích của phát triển năng lượng tái tạo cho tiếp cận năng lượng" vào sáng này 10/6/2019, tại khách sạn Hilton Garden Inn.

Xem bài viết đầy đủ

10-06-2019

Kết thúc