Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án E-Enhance

Dự án "Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng"

BẠN CHƯA BIẾT GÌ VỀ DỰ ÁN?

 

KẾT QUẢ DỰ ÁN

200 thành viên tham gia khóa đào tạo cơ bản về NLTT & SDNLTKHQ

30 thành viên tham gia khóa đào tạo nâng cao

Bắt đầu

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

”Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng”

 

21-08-2017

Dự án "Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng" thúc đẩy phát triển NLTT và sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm tại Việt Nam thông qua xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiên tiến nòng cốt tại địa phương, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng và cải thiện điều kiện sống cho người dân Việt Nam.

30-09-2018

Kết thúc


Trường học Xanh


Sau khóa tập huấn, tôi đã định hình lại được những ý tưởng của bản thân liên quan năng lượng tái tạo. Từ đó, tôi muốn áp dụng mô hình năng lượng tái tạo tại trường THCS của Huế và Quảng Nam. Công việc và cuộc sống của tôi cũng có nhiều sự thay đổi. Trong cuộc sống, tôi quan tâm hơn những chỉ số thiết bị chiếu sáng khi mua ở cửa hàng.


Anh Trương Minh Đến
Trung tâm Codes, Huế - Thành viên khóa tập huấn NLBV số 3

Khóa học làm thay đổi về nhận thức của tôi. Tôi biết được các nguồn năng lượng có tác động đến đời sống như thế nào và sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió là tốt nhất.


Anh Lương Văn Thành
Thành viên nhóm LET, xã Nam Cường, Thái Bình - Thành viên khóa tập huấn NLBV số 2

Tôi ấn tượng với các bạn trẻ, rất nhiệt tình khiến cho không khí buổi tập huấn dễ chịu hơn. Là người làm công tác truyền thông, cũng từng tổ chức những buổi tập huấn và cũng là người truyền cảm hứng cho lớp trẻ nhưng tôi rất muốn được học hỏi thêm từ các bạn.


Chị Nguyễn Thị Kiều Giang
VUSTA Lào Cai - Thành viên khóa tập huấn NLBV số 1


Website này được sản xuất với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu. Các nội dung của website thuộc trách nhiệm của GreenID Vietnam và trong mọi trường hợp không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu.