Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Kế hoạch năng lượng cấp xã - thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển cộng đồng bền vững

Lượt tải
01/04/2014 | 11:20

 

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: