Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG

Thúc đẩy các giá trị đồng lợi ích của năng lượng bền vững, các thực tiễn tốt về NLTT& SD NLTKHQ

NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ SẠCH

Cung cấp thông tin đáng tin cậy về tác động của nhiệt điện than và ô nhiễm không khí

PHÁT TRIỂN XANH

Đưa tiếng nói của cộng đồng đến trung tâm chính sách

VSEA

GreenID là cơ quan điều phối Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA)

Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực cho cộng đồng để ứng dụng các giải pháp sinh kế xanh kết hợp năng lượng tái tạo và nông nghiệp.
Mời thầu nhà cung cấp mô hình bình xịt năng lượng mặt trời
GreenID và UNEP vinh dự đồng hành hỗ trợ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang trao vốn vay ưu đãi cho hộ kinh doanh ứng dụng năng lượng tái tạo tại An Giang.
Dự án "Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng"