Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Cơ hội để giảm tỷ trọng nhiệt điện than trong cơ cấu nguồn điện Việt Nam vì sự phát triển bền vững

Lượt tải 44
08/12/2015 | 16:46

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: