Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
Cơ hội để giảm tỷ trọng nhiệt điện than trong cơ cấu nguồn điện Việt Nam vì sự phát triển bền vững
Lượt tải 12
08/12/2015 | 09:46

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: