Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Thất bại trên phạm vi toàn cầu: Lãng phí và phát thải từ các nhà máy điện than IGCC

Lượt tải 17
15/11/2016 | 16:25

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: