Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Infographic_Lập kế hoạch năng lượng địa phương

Lượt tải 1
22/12/2016 | 11:7

 

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: