Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Báo cáo khảo sát quan điểm và nhận thức của người dân xã Tư Mại về tác động của nhiệt điện than Phả Lại

Lượt tải
03/08/2016 | 14:17

 

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: