Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Báo cáo khảo sát quan điểm và nhận thức của người dân xã Tư Mại về tác động của nhiệt điện than Phả Lại

Lượt tải 8
03/08/2016 | 19:3

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: