Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Bài học kinh nghiệm và thành công trong áp dụng lập kế hoạch năng lượng địa phương và các mô hình năng lượng bền vững cấp cộng đồng

Lượt tải 10
01/06/2016 | 14:41

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: