Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Mô hình sử dụng kết hợp năng lượng mặt trời với nông nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng cho Việt Nam

Lượt tải 89
20/11/2021 | 12:5

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: