Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

PHÂN TÍCH NGẮN: Lượng công suất điện than do Trung Quốc đầu tư ở nước ngoài bị hủy bỏ hoặc tạm dừng cao gấp 4,5 lần so với công suất được xây dựng

Lượt tải 22
09/07/2021 | 14:57

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: