Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Góp ý triển khai thực hiện “mỗi tổ dân phố là một pháo đài phòng chống dịch Covid hiệu quả” và phát huy sức mạnh từ cộng đồng trong phòng chống dịch ở thành phố Hà Nội

Lượt tải 103
31/08/2021 | 10:23

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: