Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Lộ trình Toàn cầu để tăng cường hành động liên quan tới SDG7 nhằm hỗ trợ Chương trình nghị sự năm 2030 về Phát triển Bền vững và Thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu

Lượt tải 30
17/11/2021 | 10:4

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: