Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Khuyến nghị "Từ kết quả nghiên cứu, đánh giá Dự án “Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực ĐBSCL”

Lượt tải 21
10/04/2021 | 16:2

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: