Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

KẾT QUẢ DỰ ÁN

200 thành viên tham gia khóa đào tạo cơ bản về NLTT & SDNLTKHQ

30 thành viên tham gia khóa đào tạo nâng cao

11 thành viên giảng viên nguồn tại 08 tỉnh thành​​

5 khoá tập huấn cơ bản 

3 khoá tập huấn nâng cao

5 trường học tham gia dự án Trường học xanh 

150 thành viên CLB Sao Xanh tại Hà Nội và Lào Cai

01 hệ thống cung cấp điện nước bằng năng lượng mặt trời cho Trường Tiểu Học Cư Pui 

78 đèn học bằng​​ Năng lượng mặt trời cho học sinh thôn Ea-Rớt​​​​​

Tham gia Dự án