Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án Karuna - 2013

Tên dự án: Xây dựng trung tâm năng lượng bền vững và thúc đẩy hoạt động cộng đồng nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Mục tiêu: Mục tiêu chính của dự án này nhằm xây dựng trung tâm năng lượng bền vững để khuyến khích các hoạt động của cộng đồng góp phần làm giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu. Việc xây dựng cơ sở này sẽ tạo điều kiện cho quá trình học tập của các thành viên của Liên Minh Năng Lượng và cũng là để tăng cường sự hợp tác, giảm sử dụng năng lượng và khí thải nhà kính, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, cải thiện kinh tế và môi trường địa phương.

Các hoạt động chính:

  • Trung tâm trưng bày mô hình năng lượng bền vững sẽ được xây dựng, bao gồm các hệ thống Năng lượng mặt trời PV cho hộ gia đình, bình nước nóng NLMT, máy sấy NLMT cho sản xuất nông nghiệp, giải pháp năng lượng gió với tuabin tốc độ chậm, bếp cải tiến, các ứng dụng hiệu quả, quản lý rác thải, v.v..

  • Không gian Học Tập Năng Lượng Bền Vững sẽ được kiến tạo với các “mô đun” học tập về biến đổi khí hậu, bảo tồn môi trường, quản lý rác thải, mô hình khí sinh học, sinh khối, tính toán hóa đơn điện, tiết kiệm năng lượng, các công nghệ và ứng dụng sử dụng năng lượng hiệu quả, v.v.. Đây được coi như một thư viện sống đối với những người quan tâm tới các chủ đề này.

  • Tổ chức chương trình tập huấn cho các thành viên của Liên Minh Năng Lượng và những người có cùng mối quan tâm tại Hà Nội (ví dụ như sinh viên, phụ nữ) để trang bị cho họ những kiến thức, kỹ năng và thực hành lien quan tới các giải pháp năng lượng bền vững tại cấp hộ gia đình.

  • Tổ chức cuộc thi về các ứng dụng và mô hình tốt lien quan tới việc sử dụng năng lượng tái tạo và hiệu quả cho giới trẻ và phụ nữ nhằm mục đích khuyến khích tuyên truyền các ứng dụng tốt trên toàn Việt Nam và tài liệu hóa cho mục đích truyền thông và các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Thời gian thực hiện: Từ 01/2013 đến 12/2013




Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Karuna