Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án Mercy Relief - 2012

Tên dự án: Phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, cải thiện nước sạch và sinh kế tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Mục tiêu: Tăng cường khả năng ứng phó thiên tai cho các cộng đồng nhằm đảm bảo - phát triển bền vững cho các khu vực nghèo khó và dễ bị tổn thương, cụ thể: 

  • Tăng cường năng lực phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho cộng đồng

  • Tăng cường tiếp cận với nước sạch bằng cách sử dụng công nghệ xanh;

  • Cải thiện sinh kế cộng đồng thông qua giới thiệu giống lúa kháng mặn và các hoạt động sinh kế thay thế.

Các hoạt động chính:

  • Phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai:

            - Hội thảo tập huấn về phương pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

            - Lập bản đồ rủi ro

            - Cung cấp trang thiết bị cần thiết cho  các khu vực  sơ tán, trú bão lũ

  • Cải thiện tiếp cận với nước sạch và hợp vệ sinh:

             - Khảo sát và kiểm tra chất lượng nước                

             - Nâng cấp trạm cấp nước hiện tại (tăng công suất, thêm các phương pháp xử lý và lắp đặt máy bơm sử dụng năng lượng tái tạo

             - Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước và quản lý  nước thải

  • Cải thiện sinh kế:

           - Thí điểm giống lúa có khả năng chống chịu mặn

           - Đào tạo về các hoạt động canh tác khác.

Thời gian thực hiện: 10/2012- 9/2013
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Mercy Relief (Singapore)