Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

ADB tuyên bố không đầu tư cho các dự án điện than mới

  |   Viết bởi : GreenID

Trong thông báo mới nhất, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tuyên bố sẽ không đầu tư cho các hoạt động khai thác than, dầu, hay khí tự nhiên; ...

Trong thông báo mới nhất, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tuyên bố sẽ không đầu tư cho các hoạt động khai thác than, dầu, hay khí tự nhiên; trong đó có các dự án nhiệt điện than mới.

ADB sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển giảm thiểu tối đa các tác động tới sức khỏe và môi trường của các nhà máy điện than đang hoạt động và đầu tư cho các công nghệ kiểm soát khí thải.

Tuy nhiên, ADB sẽ không tham gia vào các hoạt động đầu tư để nâng cấp, hiện đại hóa, xây mới và kéo dài vòng đời của các nhà máy điện than trừ khi nó được chuyển đổi hóa sang sử dụng năng lượng sạch, như khí tự nhiên hay nguồn nhiên liệu tái tạo.

ADB cũng có kế hoạch hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc lên kế hoạch đóng cửa sớm các nhà máy điện than đang hoạt động và hỗ trợ chuyển đổi sang các hoạt động kinh tế mới, bao gồm thu gom chất độc hại, hồi phục đất đai và nguồn nước, xây dựng lại các công trình, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tạo việc làm với các