Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

BÀ NGỤY THỊ KHANH ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG NĂM 2019 CỦA CLIMATE BREAKTHROUGH PROJECT

  |   Viết bởi :

Chúng tôi vinh dự được chia sẻ thông tin, Bà Ngụy Thị Khanh là một trong hai người mới năm 2019 nhận được giải thưởng của Climate Breakthrough Project.

Bà Ngụy Thị Khanh là nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào môi trường tại Việt Nam và đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam từ giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch, sang hướng tới năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Chiến lược đột phá của bà Khanh tập trung vào việc thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch Việt Nam; bảo vệ không khí sạch và nước sạch, góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng và chia sẻ bài học với các đối tác ở Đông Nam Á để mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch cho khu vực.

Bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Năm 2011, Chính phủ Việt Nam đã công bố Kế hoạch phát triển năng lượng giai đoạn 2011-2020 với kì vọng tạo ra 75.000 megawatt điện từ than đá vào năm 2030. Cùng năm đó, bà Khanh thành lập Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh (GreenID) để thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam. Tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, truyền thông và xã hội dân sự, Bà Khanh và GreenID đã giúp các nhà lãnh đạo chủ chốt và công chúng nâng cao sự hiểu biết về rủi ro với sức khỏe và cộng đồng của than đá, trong khi làm nổi bật một con đường khác là năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng.

Năm năm sau, Chính phủ tuyên bố sẽ có dự định kết hợp khuyến nghị của GreenID để lên kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo để cung cấp 21% lượng điện năng của Việt Nam vào năm 2030. Họ cũng tuyên bố sẽ xem xét kế hoạch phát triển cho tất cả các nhà máy than mới và khẳng định sẽ thực hiện cam kết quốc tế về giảm khí thải nhà kính. Quy hoạch điện sửa đổi cũng hướng tới giảm thiểu số lượng nhà máy than trong lộ trình phát triển năng lượng.

Là một người được nhận giải thưởng từ Climate Breakthrough, Bà Khanh sẽ phát triển một chiến lược đảm bảo các điều kiện thuận lợi hỗ trợ mở rộng nhanh chóng ngành công nghiệp năng lượng sạch và năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Các điều kiện bao gồm ban hành các chính sách hỗ trợ cho năng lượng tái tạo và xe điện (EVs); xây dựng hệ sinh thái các lựa chọn tài chính xanh; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cần thiết để hướng tới một thị trường năng lượng sạch tăng trưởng mạnh; nâng cao nhận thức của công chúng và những người ra quyết định rằng năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng có thể tạo ra sức mạnh đáng tin cậy cho nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, cũng như giảm ô nhiễm không khí để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bà Khanh gây chú ý không chỉ ở phạm vi và tầm nhìn chiến lược, mà còn ở khả năng đã được chứng minh của một nhà lãnh đạo hiệu quả, đáng tin cậy trong bối cảnh chính trị xã hội đầy thách thức. Bà Khanh là một trong số ít các nhà lãnh đạo nữ mạnh mẽn ở Việt Nam giúp khởi động một sự thay đổi mô hình trong ngành điện - một ngành công nghiệp chậm chạp và không muốn có sự thay đổi.

Nguồn: Climate Breakthrough Project

--------------------------------------------

* Climate Breakthrough Project, trước đây có tên là Climate Strategies Accelerator, là một sáng kiến ​​của Quỹ David và Lucile Packard hợp tác với Quỹ Oak và Quỹ Good Energies. Climate Breakthrough Project trao các giải thưởng lớn, nhiều năm, không giới hạn để giúp trao quyền cho các nhà lãnh đạo đầy triển vọng với những đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo trong lĩnh vực khí hậu. Chương trình tài trợ cho các cá nhân và những nhóm nhỏ phi thường, không phải tổ chức. Với sự hỗ trợ của Climate Breakthrough Project, các nhà lãnh đạo có thể phát triển và thực hiện các chiến lược tham vọng nhất mà họ có thể thực hiện.