Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Các kết quả chương trình Trường học Xanh (Dự án E-Enhance)

  |   Viết bởi : GreenID

Riêng với chương trình Trường học Xanh, dự án đã tiếp cận tới 14 trường học với hơn 520 học sinh và giáo viên tham gia trực tiếp chương trình Trường học Công dân Xanh với nhiều hoạt động thiết thực và hấp dẫn.

Dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo và truyền thông nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam (E-Enhance)" do GreenID chủ trì thực hiện từ tháng 8 năm 2017 tới tháng 8 năm 2021 với sự hỗ trợ tài chính của Phái đoàn Liên minh Châu Âu.

Qua 04 năm triển khai, GreenID đã phối hợp với các đối tác trong các lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc như các trường học, các cơ quan nhà nước, chuyên gia, các mạng lưới, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông để thực hiện các hoạt động.

Riêng với chương trình Trường học Xanh, dự án đã tiếp cận tới 14 trường học với hơn 520 học sinh và giáo viên tham gia trực tiếp chương trình Trường học Công dân Xanh với nhiều hoạt động thiết thực và hấp dẫn. Một trong những yêu cầu khó nhất khi thiết kế các hoạt động là làm sao phải hấp dẫn, gây hứng thú với các em học sinh nhưng vẫn lồng ghép được các kiến thức năng lượng, môi trường để nâng cao tri thức và tư duy của các em. Thật may mắn vì chương trình đã luôn nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ các em và chính các thầy cô - những đồng đội đắc lực của BTC trong dự án này.

Một lần nữa xin cảm ơn các thầy cô và các em đã luôn tích cực trong mọi hoạt động của Trường học Xanh!