Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Cảm nhận của các em học sinh về chương trình Trường học Xanh (Dự án E-Enhance)

  |   Viết bởi : GreenID

Cảm nhận về Trường học Xanh của bạn Đoàn Minh Ánh - học sinh trường THCS Skyline thuộc hệ thống Trường học Xanh.

Chương trình Trường học công dân Xanh (THX) là một phần của Dự án E-Enhance do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ tài chính cho GreenID thực hiện. Dự án tròn 4 tuổi cũng là lúc THX mừng tuổi thứ 4.

Nhằm mục đích đưa các kiến thức về năng lượng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tới gần hơn các em học sinh và thầy cô trong nhà trường, chương trình Trường học Xanh mang nhiều tính sáng tạo phong phú để lồng ghép những kiến thức cơ bản, dễ hiểu mà lại phải hấp dẫn các đối tượng nhỏ như các em học sinh cấp 2. Có thể kể đến như:

☘️ Trại hè Công dân Xanh

☘️ Diễn đàn trẻ em 2020 và 2021

☘️ CLB Sao Xanh

☘️ Cuộc thi “Hà Nội tương lai trong em”

Sau 4 năm 14 trường học với hơn 520 học sinh và giáo viên tham gia trực tiếp vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động của chương trình và còn sáng tạo hơn trong thời điểm dịch Covid-19 như sinh hoạt hè CLB Sao xanh online...

Dưới đây là cảm nhận về Trường học Xanh của bạn Đoàn Minh Ánh 0 học sinh trường THCS Skyline thuộc hệ thống Trường học Xanh 👉 TẠI ĐÂY