Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Cảm nhận của người dân Cồn Hô về Dự án E-Enhance

  |   Viết bởi : GreenID

Cồn Hô chỉ là đại diện một vùng còn khó khăn trên đất nước ta, chỉ là 1 đại diện rất nhỏ những cộng đồng còn chưa được tiếp cận đầy đủ với điện lưới và năng lượng. Bởi vậy, trong khuôn khổ của dự án E-Enhance, GreenID đã cố gắng tiếp cận 09 cộng đồng tại 07 tỉnh trên cả nước với khoảng 10.000 người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ 08 mô hình năng lượng bền vững được ứng dụng tại các cộng đồng.

Chúng mình đã rất phân vân khi đăng tải video này, vì chất lượng của video không tốt. Nhưng chúng mình nghĩ rằng, nó lại phản ánh đúng nhất thực tế của người dân ở Cồn Hô, Trà Vinh - một vùng đất tách biệt với đất liền, đứng độc lập giữa vùng sông nước mênh mông. Vì vậy, người dân không được tiếp cận điện lưới mà hàng ngày phải mang bình ắc-quy qua sông sạc điện, vừa nguy hiểm mà vẫn lại chẳng đủ dùng.

Cồn Hô chỉ là đại diện một vùng còn khó khăn trên đất nước ta, chỉ là 1 đại diện rất nhỏ những cộng đồng còn chưa được tiếp cận đầy đủ với điện lưới và năng lượng. Bởi vậy, trong khuôn khổ của dự án E-Enhance, GreenID đã cố gắng tiếp cận 09 cộng đồng tại 07 tỉnh trên cả nước với khoảng 10.000 người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ 08 mô hình năng lượng bền vững được ứng dụng tại các cộng đồng.

Dự án đặt mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững và tăng cường tiếp cận năng lượng cho các cộng đồng nghèo, cộng đồng chưa có điện lưới, hiện thực hóa mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững – không ai bị bỏ lại phía sau... 

Cùng xem người dân Cồn Hô cảm nhận như thế nào về Dự án E-Enhance của GreenID nhé! 👉  Xem video TẠI ĐÂY