Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

CHUỖI HOẠT ĐỘNG "THANH NIÊN NÓI VỀ NĂNG LƯỢNG"

  |   Viết bởi : GreenID

Chuỗi hoạt động "Thanh niên nó về năng lượng" được tổ chức bởi GreenID và Địa lí thầy Tùng.

Khi đọc những dòng này là khi bạn đang có nguồn điện để sử dụng, thứ mà nhiều người trong chúng ta sử dụng như một điều hiển nhiên - chúng ta ít khi đặt câu hỏi nguồn điện đó đến từ đâu, được đặt tại địa phương nào? Nguồn điện đó có tác động như thế nào tới địa phương? Những nhà máy đó đến từ chính sách nào? 
Điều đó vô hình chung đặt chúng ta nằm ngoài nhiều chính sách năng lượng quan trọng, không chỉ tác động tới cộng đồng địa phương mà còn tới chính chúng ta, và thế hệ con cháu chúng ta sau này.
Hiện tại Bộ Công thương đang xây dựng quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), dự kiến sẽ trình Chính phủ phê duyệt cuối tháng 12/2020. Sự lựa chọn loại hình năng lượng ngày hôm nay sẽ có tác động tới cuộc sống của tất cả chúng ta trong vòng 30 năm nữa, khi thế hệ thanh niên hôm nay trở thành chủ nhân của đất nước. Chúng mình sẽ chịu tác động trực tiếp từ chính sách này.
GreenID đã phối hợp với Địa lí thầy Tùng để thực hiện chuỗi hoạt động "Thanh niên nói về năng lượng". Là cơ hội để thanh niên hiểu về vấn đề năng lượng, đóng góp ý kiến cho Quy hoạch điện VIII.


▪️ Đối tượng: 16 – 30 tuổi.

▪️ Chuỗi hoạt động bao gồm:

1. Khảo sát Thanh niên về năng lượng: Bạn có thể: Thực hiện khảo sát, ý kiến của bạn sẽ là cơ sở để chúng mình tổ chức tốt hơn các hoạt động truyền thông về năng lượng, tổng hợp thành kiến nghị thanh niên gửi lên các cơ quan có liên quan.
Thời gian: 18-28/12/2020: 
▪️ Link khảo sát: http://bit.ly/KhaosatTNNL2021

2. Tọa đàm trực tuyến "Bật đèn, bật tương lai":  Bạn có thể: Tham gia tọa đàm để hiểu thêm về vấn đề năng lượng và Quy hoạch điện VIII.
Thời gian: 20h00, ngày 27/12/2020.
▪️ Thông tin: http://bit.ly/3av6X8c
▪️ Link đăng ký: http://bit.ly/ToadamTNNL2021

3. Diễn đàn Thanh niên và năng lượng khu vực Bắc Trung:
Thời gian: Tháng 2/2021.
Địa điểm: TP Huế, Thừa Thiên Huế.
▪️ Thông tin chi tiết: http://bit.ly/34C66yJ
BTC sẽ tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình diễn ra chương trình.
Bạn đã sẵn sàng bước vào hành trình hiểu về năng lượng và đưa ra ý kiến vào Quy hoạch điện VIII – tương lai của chính chúng ta?