Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Chương trình hội thảo Đồng lợi ích của phát triển năng lượng bền vững đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Hội thảo thảo luận về mối liên hệ giữa phát triển năng lượng và ô nhiễm không khí, đồng thời xác định các rào cản, giải pháp nhằm nắm bắt các đồng lợi ích từ phát triển năng lượng tái tạo đối với chất lượng không khí và sức khỏe tại Việt Nam.

Chương trình hội thảo

Đồng lợi ích của phát triển năng lượng bền vững đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng

13/6/2019, khách sạn Hilton Hanoi Opera, Số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

1. Mục tiêu

  • Thảo luận về thực trạng ô nhiễm không khí, nguyên nhân và tác động
  • Thảo luận về mối liên hệ giữa phát triển năng lượng và ô nhiễm không khí
  • Xác định các rào cản và giải pháp nhằm nắm bắt các đồng lợi ích từ phát triển năng lượng tái tạo đối với chất lượng không khí và sức khỏe tại Việt Nam.
  • Thành phần tham dự:

Hội thảo dự kiến có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các đối tác phát triển, Sở ban ngành địa phương, viện nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, năng lượng và ô nhiễm không khí, cơ quan báo chí và các bên liên quan khác.

2. Chương trình dự kiến