Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG THÚC ĐẨY ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI TIỀN GIANG

  |   Viết bởi : GreenID

Ngày 17-18/12/2020, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenID phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình truyền ...

Ngày 17-18/12/2020, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenID phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình truyền thông về điện mặt trời mái nhà và kêu gọi tham gia Đại sứ xanh thúc đẩy chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh vì Việt Nam thịnh vượng cho 03 huyện Mỹ Tho, Chợ Gạo và Gò Công Tây. Dự kiến chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các ban, ngành, đoàn thể, hộ dân có quan tâm tại địa phương, đại diện Sở Công Thương và Điện lực địa phương.

"Các cơ quan chính quyền địa phương cần tham mưu cho UBND tỉnh và đưa vào nghị quyết của Đảng sắp tới chương trình Hành động thúc đẩy ĐMTMN trên địa bàn tỉnh và có chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ cho người lắp đặt thông qua ngân hàng chính sách xã hội để phát triển năng lượng sạch thay cho nguồn năng lượng truyền thống" - Ông Nguyễn Văn Tiến thị trấn Chợ Gạo cho biết.