Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Diễn đàn Năng lượng sạch Châu Á

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Diễn đàn năng lượng sạch châu Á được đồng tổ chức bởi Ngân hàng phát triển châu Á, cơ quan phát triển Hoa Kỳ và cơ quan năng lượng Hàn Quốc, cùng sự hỗ trợ của các tổ chức năng lượng quốc tế và đối tác. ECF 2019 diễn ra từ ngày 18-21 tháng 6 với chủ đề “Đối tác để ảnh hưởng” (Partner for impact), nhấn mạnh sự cần thiết của quan hệ đối tác, ý tưởng, nỗ lực hướng tới việc hiện thực hóa những ảnh hưởng của năng lượng tái tạo trên toàn Châu Á và Châu Á Thái Bình Dương.

Sự kiện năm nay thu hút hơn 1.300 người tham dự đến từ các bên tư nhân làm việc trong lĩnh vực năng lượng sạch, các nhà nghiên cứu và cán bộ từ cơ quan nhà nước, đại diện các tổ chức phi chính phủ, ngân hàng phát triển đa phương. GreenID tham dự sự kiện với vai trò là thành viên của dự án Shift SEA, là một trong những nhà tài trợ của sự kiện.

Trong ngày hội thảo cuối cùng, bà Ngụy Thị Khanh – Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh tham dự phiên thảo luận “Hướng tới mục tiêu điện khí hóa trên toàn châu Á Thái Bình Dương” với vai trò là diễn giả chia sẻ về sáng kiến “Triệu ngôi nhà Xanh vì Việt Nam thịnh vượng”. Bà Khanh mang đến những giải pháp GreenID đang triển khai để thúc đẩy ứng dụng năng lượng bền vững và đưa điện đến các khu vực chưa nối lưới, bà kêu gọi sự hợp tác của các bên và kêu gọi nguồn chuyển dịch nguồn tài chính cho phát triển các-bon thấp tại Việt Nam

Phát biểu bế mạc diễn đàn năng lượng sạch Châu Á 2019, ông Woochong, giám đốc ban Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu đề cao sự hợp tác của các tổ chức, cơ quan và cá nhân cho nền năng lượng bền vững. ADB cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững với 75% tổng số dự án sẽ hướng đến giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bà Ngụy Thị Khanh chia sẻ về Sáng kiến "Triệu ngôi nhà Xanh vì Việt Nam thịnh vượng"

Ông Woochong Um, Gíam đốc ban phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, ADB phát biểu bế mạc diễn đàn năng lượng sạch châu Á 2019

 Điều phối viên tổ chức CAN (Climate action network) khu vực Đông Nam Á –

ông Nithi Nesadurai phát biểu khai mạc tiệc giao lưu tại ACEF2019 bằng những chia sẻ về dự án Shift SEA.