Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

GreenID được gia hạn chứng nhận là tổ chức phi lợi nhuận đạt tiêu chuẩn Mỹ

  |   Viết bởi :

Ngày 9/3/2020, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tiếp tục được gia hạn chứng nhận là tổ chức phi lợi nhuận đạt tiêu chuẩn Mỹ đến 31/12/2021.

Qua quá trình đánh giá, NGOsource tiếp tục chứng nhận GreenID là đạt các tiêu chuẩn của tổ chức phi lợi nhuận Hoa Kỳ. Chứng nhận có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Với chứng nhận này của NGOsource, các tổ chức phi chính phủ có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn tài trợ của các nhà tài trợ Hoa Kỳ và giảm thiểu được nhiều thủ tục liên quan.

NGOsource là một dự án của Council on Foundations và TechSoup, giúp hỗ trợ các nhà tài trợ Hoa Kỳ bằng cách tiêu chuẩn hóa và hợp thức hóa các quy định tương đương. 

NGOsource mở cửa cho toàn bộ cộng đồng các nhà tài trợ, bao gồm các tổ chức độc lập, doanh nghiệp, cộng đồng, nhà hoạt động, cũng như các nhà tài trợ tư vấn cho các quỹ, tổ chức trung gian và các tổ chức từ thiện.

Chi tiết xem tại: http://en.greenidvietnam.org.vn/ngosource-certifies-that-greenid-is-equivalent-to-a-us-public-charity.html