Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Hành trình mang "Năng lượng Xanh, Không khí Sạch" đến cộng đồng

  |   Viết bởi : Thanh Huyen

Chỉ trong vòng 4 tiếng, buổi triển lãm đã thu hút gần 200 lượt người đến thăm, hơn 80 người tham gia Thách thức Xanh và hơn 100 trẻ em, các bạn trẻ... cùng chung tay tạo nên 02 bức tranh đồng sáng tác khổng lồ dài 14 mét với thông điệp nổi bật "Năng lượng Xanh - Không khí Sạch" .

Từ 12:00 đến 16:00, 05/05/2018, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh đã tổ chức thành công buổi triển lãm kết hợp gameshow tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện “Ngôi làng châu Âu”. Hoạt động được tổ chức với mong muốn tạo ra cơ hội để người dân Hà Nội tiếp cận các giải pháp năng lượng bền vững và suy ngẫm về chất lượng không khí nơi mình đang sống trong bối cảnh ô nhiễm ngày càng gia tăng.

Hành trình mang Năng lượng Xanh – Không khí Sạch thu hút hơn 200 người trực tiếp tham dự và dừng chân tại 3 trạm nghỉ mở ra những điều bí mật cần được khám phá.

Trạm 01: Các nghiên cứu viên GreenID đưa các bạn ghé thăm khu vực thí nghiệm, cùng chứng kiến thực tế quá trình tạo năng lượng nhờ gió, nhờ bộ phát điện năng lượng mặt trời mini.


k. 

Trạm 02: Tham gia gameshow “Thách thức Xanh”, mỗi người chơi cần chinh phục 2 bộ câu hỏi về Năng lượng và Không khí, với các thông tin gợi ý đáp án ẩn chứa trong các bức tranh tại khu vực triển lãm.

Quá trình nỗ lực tìm kiếm đáp án cho mỗi thách thức là quá trình chọn lọc, tìm hiểu, tổng hợp thông tin mà GreenID cung cấp. Những hiểu lầm về năng lượng tái tạo dần được sáng tỏ, và mỗi người chơi phần nào nhận ra vai trò của bản thân trong việc gìn giữ bầu không khí xanh sạch, vì sức khỏe của bản thân, gia đình, vì môi trường chung. GreenID thật biết ơn khi các anh chị, các bạn đã đến thăm Nhà của Green với tâm thế sẵn sàng chia sẻ, kiên nhẫn lắng nghe, với niềm tin tưởng và những nỗ lực cùng Green vì một Tương Lai Xanh.

Trạm cuối: Thế giới của những sắc màu, hội họa, của những nụ cười hiền của những người tưởng chừng xa lạ nhưng bỗng hóa thân quen. Có những cụ già, có trẻ nhỏ, có cả anh, cả chị… mỗi người mỗi khác, nhưng điệu đồng một niềm tin, sự quyết tâm cùng hành động vì trách nhiệm với sức khỏe bản thân, tình yêu với gia đình và tương lai của xã hội.

Chỉ trong vòng 4 tiếng, buổi triển lãm đã thu hút gần 200 lượt người đến thăm, hơn 80 người tham gia Thách thức Xanh và hơn 100 trẻ em, các bạn trẻ... cùng chung tay tạo nên 02 bức tranh đồng sáng tác khổng lồ dài 14 mét với thông điệp nổi bật "Năng lượng Xanh - Không khí Sạch" . Có thể sẽ có ý kiến cho rằng con số này không phản ánh về việc sẽ tạo ra sự thay đổi lớn lao cho môi trường sống xung quanh trong tương lai. Nhưng với GreenID, chúng tôi thật sự trân trọng, dù đó chỉ là sự quan tâm, sự nỗ lực của chỉ 1 người, 1 cá nhân về cách thức gìn giữ môi trường xanh, không khí sạch. Sau tất cả, chúng tôi có niềm tin lớn lao đến cháy bỏng về sự lan tỏa của những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

GreenID hiểu rằng: Thiên nhiên vẫn đang bao dung, và chờ đợi. Chỉ cần chúng ta cùng hành động, ngay từ thời khắc này.

---------------

“GREEN ENERGY, CLEAN AIR”

From 12:00 to 16:00 on 5th May 2018, Green Innovation and Development Centre organized successfully the exhibition combining gameshow which responds to the "European Village" event in Ly Thai To monument area, Hoan Kiem Lake, Hanoi. “Green Energy, Clean Air” was aiming to enhancing opportunities for people to access sustainable energy solution information and think about the air quality which is becoming increasingly polluted.

The Green Energy - Clean Air journey attracted more than 200 people to attend and discover the secret things stored in 03 stations.

Station 01: The researchers of GreenID took you to visit the experimental site, witness the process of creating energy thanks to wind and the mini solar power generator.

Station 02: Participating in the “Green Challenge” gameshow, each player needed to answer two sets of questions about Energy and Air, with information of key words hidden in the paintings of the exhibition area.

The process of seeking answers for each challenge was the process of selecting, exploring and synthesizing information GreenID provided. Misunderstanding of renewable energy was gradually getting clearer, and the players recognized their role in preserving a clean, green environment for the health of themselves, their families, for the common environment. GreenID is really grateful to all of you who visited Green house with a willingness to share, patiently listen, trust and work with Green for a green future.

Last station: The world of color, painting, smiles of those who seem strange but suddenly familiar to everyone. There are both old people and children, both brothers and sisters... Each one is different but have the same faith, the same determination to act together for responsibility for personal health, love with family and future of society.

Within just 4 hours, the exhibition attracted nearly 200 visitors, 80 participants in the Green Challenge and more than 100 children, young people together to create co-created two paintings. The giant painting is 14 meters long with the outstanding message "Green Energy - Clean Air". These numbers don’t reflect the fact that it will make a great difference to the surrounding environment in the future. But with GreenID, we really appreciate it, even though it's just one concern, one effort of only one person about how to keep the green environment, clean air. After all, we have trusted greatly about the spread of good values in the community.

GreenID knows that: Nature will be tolerant to wait for us only when we act together, right now.